Overheid

Van Huffelen tekent nieuw bestuursakkoord met Bonaire

Staatssecretaris Van Huffelen en gezaghebber Oleana schudden elkaar de hand na het tekenen van het akkoord, terwijl gedeputeerden Abraham en Den Heyer toekijken.

DEN HAAG/KRALENDIJK – Op dinsdag heeft het bestuurscollege van Bonaire het bestuursakkoord Bonaire 2024-2027 getekend met staatssecretaris Alexandra van Huffelen. 

Het akkoord vormt de basis voor een langdurige samenwerking tussen Bonaire en het Rijk, met nadruk op gecontroleerde groei en duurzame ontwikkeling. Het akkoord richt zich op drie belangrijke pijlers: een rechtvaardige samenleving, integrale duurzame ontwikkeling, en krachtig bestuur met participatieve democratie.

Onder het programma ‘Werken aan Welvaart en Welzijn’ wordt gestreefd naar meer bestaanszekerheid voor de inwoners van Bonaire. Dit omvat onder andere voldoende en voorspelbaar inkomen, betaalbare woningen, en vermindering van financiële zorgen. Tevens wordt geïnvesteerd in jeugdontwikkeling, zodat jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Met het eilandelijk ‘kindpakket’ kunnen jongeren, ongeacht hun familie- of financiële omstandigheden, deelnemen aan sport-, kunst- en culturele activiteiten. Daarnaast worden mogelijkheden verkend voor een inkomensafhankelijke kindregeling voor Caribisch Nederland.

Papiamentu

Om het Papiamentu te bevorderen, stelt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) eenmalig € 1 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt ingezet voor de uitvoering van de Bestuursafspraak Papiamentu en de promotie en bescherming van de taal via het taalinstituut Akademia Papiamentu. Verder wordt er gewerkt aan de verbetering van openbaar vervoer, infrastructuur, vergunningen en handhaving.

Volgens Van Huffelen is het bestuursakkoord een belangrijke stap richting een duurzame en welvarende toekomst voor Bonaire.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo