Nieuws van Bonaire

Samenwerken om huiselijk en seksueel geweld op Bonaire te bestrijden

WILLEMSTAD – Professionals werkzaam op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling uit de zes Caribische eilanden en Europees Nederland hebben woensdag de driedaagse conferentie No Mas No More afgesloten. Hoofdboodschap blijft samenwerken omdat het om een hardnekkig probleem gaat dat in alle lagen van de samenleving speelt.

Tijdens de conferentie werd gediscussieerd over de aanpak van huiselijk geweld en de acties die nodig zijn om het welzijn te verbeteren. Onderwerpen waren onder meer de culturele aspecten van gender en seksualiteit, waarom slachtoffers de schuld krijgen, seksueel misbruik van kinderen en de implementatie van het Verdrag van Istanbul.

Het Verdrag van Istanbul is het eerste juridisch bindende instrument op Europees niveau dat specifiek geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld aanpakt. Het verdrag legt de nadruk op het belang van gendergelijkheid en ziet geweld tegen vrouwen als een vorm van gender-gerelateerd geweld, voortkomend uit historische ongelijkheden tussen mannen en vrouwen.

De conferentie benadrukte het belang van geïntegreerde ondersteuning en samenwerking over instellingen en ketenpartners heen, zoals het sociale domein, onderwijs, jeugdzorg, volwassenenzorg, opvang en justitie. Bestuurders, managers en beleidsambtenaren spelen een cruciale rol in de coördinatie van inspanningen en het realiseren van oplossingen.

Om die reden hebben Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Nederland, Bonaire, Saba en Sint-Eustatius een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De speerpunten voor de samenwerking zijn interlandelijke opvang, beschermingscode, onderzoek, bewustwording, informatieoverdracht en deskundigheidsbevordering. Deze samenwerking loopt tot 1 november 2028.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo