Nieuws van Bonaire

Klimaatrapport 2023: Bonaire verdient concrete plannen

A pole with a lifejacket and a warning sign that reads 'Sea Level Rising' stands on the south side of the beach of Bonaire. Greenpeace Netherland started a campaign to draw attention to the consequences of climate change on Bonaire. Bonaire is being hit hard by climate change, while the island's emissions are many times lower than those of the European part of the Netherlands. By placing lifejackets on poles along the coastline, the organization draws attention to the risks of global warming. Een paal met een zwemvest en een waarschuwingsbord met de tekst 'Sea Level Rising' staat op een strand aan de zuidkant van Bonaire. Greenpeace Nederland is een campagne gestart om aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire. Bonaire wordt hard geraakt door klimaatverandering, terwijl de uitstoot van het eiland vele malen lager is dan de uitstoot van het Europese deel van Nederland. Met het plaatsen van zwemvesten op palen langs de kustlijn, vraagt de organisatie aandacht voor de risico’s van de opwarming van de aarde.

HILVERSUM – Nooit eerder zijn de BES-eilanden meegenomen in de doorrekeningen van het KNMI. Terwijl het eiland in de frontlinie ligt van de klimaatverandering. Don Ceder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, geeft aan dat dit niet een unicum is. “Je ziet wel vaker dat als er beleid wordt gemaakt of onderzoek gedaan naar Nederland het niet altijd vanzelfsprekend is dat het Caribisch gebied hierin wordt meegenomen. Dit is niet alleen op het gebied van klimaat maar op heel veel beleidsterreinen”, zegt hij in De Nieuws BV van BNNVARA.

Patrick Lodiers in gesprek met Monique van de Water van WNF Nederland, wonend op Bonaire en Don Ceder van de ChristenUnie.

Het rapport onthult klimaatscenario’s die alarmerend zijn, met extremere weersomstandigheden die zich al beginnen te manifesteren. De gevolgen van de klimaatverandering voor Bonaire zijn aanzienlijk, met de dreiging van een stijgende zeespiegel, toenemende temperaturen, meer neerslag en frequente stormen.

Rocargo

Monique van der Water van het Wereld Natuur Fonds benadrukt dat bijna een derde van het eiland, voornamelijk in het zuiden, al snel onder water kan komen te staan, met verwoestende gevolgen voor zowel de bevolking als het milieu.

Don Ceder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, wijst erop dat het Nederlandse Caribisch gebied, waaronder Bonaire, historisch gezien over het hoofd is gezien als het gaat om beleid en onderzoek. Dit ondanks het feit dat deze eilanden al sinds 2010 deel uitmaken van Nederland als bijzondere gemeenten. Ceder pleit voor een dringende aanpak en een deltaplan om de klimaatverandering op deze eilanden het hoofd te bieden.

Maar het rapport van het KNMI heeft nog niet de gewenste urgentie op Bonaire gecreëerd. Veel inwoners worstelen met dagelijkse zorgen zoals armoede en lage lonen. Toch groeit de interesse in klimaatverandering onder de bewoners, aangewakkerd door de zorgwekkende feiten die het rapport onthult.

De Nederlandse overheid heeft al 35 miljoen euro vrijgemaakt voor de drie eilanden, maar concrete plannen en strategieën om de klimaatverandering aan te pakken ontbreken nog. Monique van der Water pleit voor het ontwikkelen van adaptatiestrategieën, waarbij natuurbehoud centraal staat, en benadrukt het belang van samenwerking met lokale overheden.

Rocargo

Hoewel er enkele initiatieven zijn, zoals het onderzoek naar betere regenwateropvang in samenwerking met de Wageningen Universiteit, is er dringend behoefte aan een alomvattend plan om de problemen aan te pakken die de bewoners van deze eilanden ondervinden. De bevolking leeft grotendeels onder de armoedegrens en de gevolgen van klimaatverandering dreigen deze problemen alleen maar te verergeren.

Don Ceder en Monique van der Water benadrukken beiden de noodzaak van politieke wil en concrete actie van de Nederlandse overheid. Het is tijd om Bonaire en andere eilanden in het Nederlandse Caribisch gebied serieus te nemen en te voorzien van de middelen en plannen die nodig zijn om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Bonaire verdient niets minder dan concrete plannen om zijn toekomst veilig te stellen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo