Nieuws van Bonaire

Bonaire en Saba ondertekenen Onderwijsagenda met Nederland

Beleidsmedewerker voor het ministerie van OCW, Mirella Thijm, houdt de getekende onderwijs agenda op. 

KRALENDIJK/THE BOTTOM- Op woensdag 5 juli hebben de openbare lichamen Bonaire en Saba de Onderwijsagenda met Nederland ondertekend. De gezamenlijke agenda heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs op de twee eilanden verder te verbeteren.

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf, Onderwijscommissaris Eviton Heyliger van Saba en Onderwijscommissaris Jolinda Craane van Bonaire hebben namens hun regering de Onderwijsagenda ondertekend. Voor Saba werd de onderwijsagenda ook ondertekend door Anton Hermans, de uitvoerend directeur van het schoolbestuur van de Sacred Heart School en Saba Comprehensive School, en Annelies Buurmeijer, directeur van het Expertisecentrum EC2 Saba.

De samenwerking richt zich onder andere op het werven en informeren van onderwijspersoneel, de professionalisering van de schoolbesturen, aandacht voor meertalig onderwijs, het onderhoud van schoolgebouwen, een betere overgang naar het voortgezet onderwijs en het ontwikkelen van een visie op digitale geletterdheid.

De afspraken zijn vastgelegd in een Onderwijsagenda per eiland, die werd ondertekend tijdens een digitale bijeenkomst. De details van de overeenkomst worden uitgewerkt en gepubliceerd in augustus. De agenda’s worden geïmplementeerd in het nieuwe schooljaar. Dit is de derde Onderwijsagenda en deze is geldig tot en met het schooljaar 2026/2027. Het ministerie van OCW voert nog gesprekken met de betrokken partijen op St. Eustatius om ook daar een onderwijsagenda op te stellen.

Vertrouwen

Tijdens de ondertekening van de Derde Onderwijsagenda toonde minister Dijkgraaf zijn vertrouwen in de belangrijke thema’s die zijn vastgelegd in de onderwijsagenda’s voor Saba en Bonaire, en verklaarde dat samenwerking zal leiden tot noodzakelijke verbeteringen.

Commissaris Jolinda Craane benadrukte het belang van meertalig onderwijs en verbeteringen aan schoolgebouwen op Bonaire. De betrokken teams werden bedankt voor hun inzet bij het ontwikkelen van de onderwijsagenda.

Commissaris Heyliger van Saba benadrukte de samenwerkingsaanpak van het ministerie van OCW en prees de voortdurende werkrelatie ter versterking van het onderwijs op Saba. Uitvoerend directeur Hermans benadrukte het belang van de onderwijsagenda voor de groei en het succes van kinderen, met speciale aandacht voor huisvesting op Saba.

Deel dit artikel