Nieuws van Bonaire

Verbeteringen hard nodig bij vergunningverlening, toezicht en handhaving Caribisch Nederland

Veel eilandbewoners zullen niet verbaasd zijn over de harde conclusies van de ILT | Foto: Stinapa Bonaire

DEN HAAG – Een door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verricht onderzoek in opdracht van de staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) concludeert dat verbeteringen dringend nodig zijn als het gaat om de vergunningverlening, toezicht en handhaving en als het gaat om bouwen, milieu en natuur (VTH) in Caribisch Nederland. 

Het onderzoek wees onder meer uit dat het huidige VTH-systeem tekortschiet, ondanks de inspanningen van de eilandbesturen. De belangrijkste reden hiervoor, volgens de onderzoekers, is dat de openbare lichamen te klein zijn om een robuust VTH-systeem te kunnen opzetten en onderhouden.

De ILT concludeert verder dat de uitvoering van VTH-taken op de drie eilanden niet voldoet aan de wettelijke vereisten en lokale verordeningen, waardoor milieu en natuur onvoldoende beschermd worden. 

De ILT beveelt op grond van haar bevindingen aan dat de uitvoering van de VTH-taken ondergebracht moet worden bij één omgevingsdienst in Europees Nederland om kennis, ervaring en continuïteit te waarborgen. Daarnaast moeten de knelpunten binnen de ambtelijke organisatie van de openbare lichamen snel worden aangepakt in samenwerking met de omgevingsdienst. Verder is het belangrijk om te zorgen voor actuele en adequate wet- en regelgeving voor bouwen, milieu en natuur, en om de positie van de Rijksvertegenwoordiger te versterken, zodat deze kan ingrijpen wanneer er problemen zijn met de uitvoering van de VTH-taken.

Implementatie aanbevelingen

De betrokken partijen zullen gezamenlijk werken aan het implementeren van de aanbevelingen en conclusies uit het onderzoek. Staatssecretaris Heijnen zal de Tweede Kamer na de zomer informeren over de vervolgstappen, waaronder de aanbeveling om een omgevingsdienst in te zetten.

1200
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo