Nieuws van Bonaire

Terugkeer van Basisbeurs voor Caribische studenten in Nederland

KRALENDIJK – Goed nieuws voor Caribische studenten die in Nederland willen studeren. Volgens een persbericht van de Rijksdienst Caribisch Nederland keert de basisbeurs terug vanaf september 2023.

DUO, verantwoordelijk voor studiefinanciering, zal deze beurs toekennen. Aanvragen kunnen vanaf 19 juni worden ingediend, mits studenten al in Nederland zijn en over een burgerservicenummer en DigiD beschikken. Reeds aangemelde studenten uit de Cariben zullen een speciaal formulier ontvangen om de basisbeurs aan te vragen.

De hoogte van de beurs hangt af van de woonsituatie van de student: € 274,90 per maand voor uitwonende studenten en € 110,30 voor thuiswonende studenten. Daarnaast is er vanwege hoge kosten een extra toelage van € 164,30 per maand voor alle uitwonende studenten. Dat betekent dat een uitwonende student in september ongeveer € 440 ontvangt, wat over het studiejaar 2023-2024 oploopt tot meer dan € 5.200.

De aanvullende beurs wordt toegankelijker doordat de inkomensgrens van ouders verhoogd wordt tot € 70.000, wat gelijke kansen in het onderwijs vergroot. De maximale aanvullende beurs bedraagt vanaf september € 416 per maand.

Studieleningen

Minister Dijkgraaf kondigt aan dat de terugbetalingsregels voor studieleningen gelijkgetrokken worden voor mbo-, hbo- en wo-studenten. Hierdoor zal er meer gelijkwaardigheid zijn tussen de verschillende onderwijsrichtingen.

Bij de herinvoering van de basisbeurs komt er ook een compensatie voor studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Deze bedraagt € 1.436 per student voor een nominale studieperiode van vier jaar. Bovendien krijgen ongeveer 375.000 studenten die van 2015/16 tot en met 2018/19 hebben gestudeerd, een extra tegemoetkoming ter vervanging van de studievoorschotvoucher van circa € 1.835. Deze compensatie wordt uitbetaald of in mindering gebracht op hun studieschuld.

Deel dit artikel