Nieuws van Bonaire

Werkgroep moet hondenproblematiek Bonaire aan gaan pakken

KRALENDIJK- De werkgroep waarin medewerkers van het Kabinet van de Gezaghebber, Toezicht en Handhaving, Bureau Kroon, Bureau Thielman, Korps Politie Caribisch Nederland, het Openbaar Ministerie en Communicatie zijn vertegenwoordigd gaat de hondenproblematiek op het eiland aanpakken. 

De overlast van loslopende honden vormt al langere tijd een probleem en gaat onder meer om overlast door loslopende honden. Er is sprake van een toename van het aantal bijtincidenten, waar niet alleen wandelaars en fietsende kinderen de dupe van zijn, maar ook veel geiten en schapenhouders. 

Handhaving 

Onder de noemer handhaving ligt de aandacht op het terugdringen van bijtincidenten en het stimuleren van goed hondeneigenaarschap door te handhaven op honden die zonder toezicht los lopen. Met de huidige hondenverordening zijn de handhavingsmogelijkheden beperkt tot het opleggen van een boete, het aanwijzen van een hond als zijnde gevaarlijk en het laten inslapen van honden. Op de korte termijn betekent dit dat nu ook de mogelijkheid voor het opleggen van een boete zal worden ingezet in gevallen dat eigenaren hun hond zonder toezicht los laten lopen. Er wordt daarnaast ook gewerkt aan de actualisering van de wetgeving, zodat dit probleem beter aangepakt kan worden. 

“Een van mijn verantwoordelijkheden is zorgen voor de openbare orde en veiligheid. Door de soms ernstige bijtincidenten komt dat met regelmaat in het geding. De driehoek (Gezaghebber, Openbaar Ministerie en politie) heeft zich gebogen over een weloverwogen aanpak. Het is onze taak om op te treden bij excessen, toch wil ik ook hondeneigenaren aanspreken”, zegt gezaghebber Edison Rijna. 

Een hondeneigenaar is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar hond. Er zijn voldoende mogelijkheden op het eiland om ervoor te zorgen dat een hond een sociaal dier wordt. De komende periode gaan wij strenger toezien op veiligheid rondom de hondenproblematiek en hier in samenwerking met politie ook op handhaven’. 

Voorlichten en sterliseren

Het OLB zal starten met een voorlichtingscampagne met nadruk op basisinformatie. Hierbij ligt de nadruk op wat het houden van een hond inhoudt, maar ook extra aandacht voor bijvoorbeeld het gratis sterisiatieprogramm. 

Vanaf november is de campagne te volgen via de website en Facebook van het openbaar lichaam.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo