Nieuws van Bonaire

Alexandra van Huffelen krijgt een dringend bericht over natuurbescherming in het Nederlands Caribisch gebied

KRALENDIJK – De Dutch Caribbean Nature Alliance, DCNA, wil dat Nederland ondersteuning in natuurbehoud biedt aan alle zes de Caribische eilanden. De huidige steun vanuit Nederland is vooral gericht op de BES-eilanden. 

Volgens DCNA kent de natuur geen grenzen. De organisatie heeft voor het natuurbehoud op alle eilanden een Klimaat Actieplan ontwikkeld, waarvoor het nu speciaal aandacht vraagt.

Rocargo

Tijdens het bezoek van Van Huffelen afgelopen maand aan Bonaire heeft DCNA de uitdagingen en bedreigingen waarmee de verschillende eilandelijke beheersorganisaties worden geconfronteerd aan de staatssecretaris gepresenteerd.

Het gebrek aan duurzame financiering, beleidsondersteuning en passende ruimtelijke planning belemmeren de inspanningen op het gebied van natuurbehoud, zegt DCNA. 

Bedreigingen

Tot de belangrijkste bedreigingen behoren slecht gereguleerde (kust)ontwikkeling, afval- en afvalwaterbeheer, evenals overbegrazing, overbevissing, de impact van invasieve soorten en klimaatverandering in de vorm van opwarming van de zeeën, veranderende weerpatronen en een stijgende zeespiegel. 

DCNA’s Klimaat Actieplan voor het Nederlands Caribisch gebied biedt volgens de organisatie concrete aanbevelingen voor alle zes de eilanden over zowel klimaatadaptatie- als mitigatiestrategieën om de effecten van klimaatverandering te bestrijden. 

Duurzame ontwikkeling en de bestrijding van klimaatverandering vereisen een geïntegreerde aanpak die prioriteit geeft aan natuurbescherming, energieonafhankelijkheid, duurzaam toerisme en een diverse blauwe economie. Het belangrijkste is dat dit een gezamenlijke inspanning moet zijn waarbij de landen samenwerken om elkaars inzet en vastberadenheid te versterken.

Deel dit artikel