Nieuws van Bonaire

Gezaghebber Rijna haalt banden aan in Brussel

Gezaghebber Edison Rijna sprak onder meer met directeur voor Latijns Amerika en de Caribbean van het Directorate International Partnerships Jolita Butkeviciene.

KRALENDIJK – Gezaghebber Edison Rijna bracht op 20 en 21 juni een werkbezoek aan Brussel waar hij vooral tijd heeft besteed aan het versterken van de banden met stakeholders en instituten van de Europese Unie (EU).

Rijna begon zijn programma met een overleg met de Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel. De staf van de vertegenwoordiging toonde zich bereid het netwerk in EU-kringen ook voor Bonaire in te zetten.

Als Territorial Authorized Officer is gezaghebber Rijna namens het openbaar lichaam Bonaire de eerstverantwoordelijke om de contacten met de EU te onderhouden. Met de Vertegenwoordiging besprak hij de internationale desk waartoe hij het initiatief heeft genomen en die deel zal gaan uitmaken van zijn kabinet. De internationale desk zal zich naast de uitvoering van al lopende EU-programma’s ook richten op het aantrekken van meerdere alternatieve financieringsstromen voor Bonaire. Te denken valt aan EU-programma’s die niet specifiek zijn voor Overzeese Gebieden van de EU, maar waarop met een actieve benadering wel een beroep kan worden gedaan.

Bij het Directorate General for Defense Industry and Space (DG Defis) kreeg de gezaghebber een presentatie van het Innovatie- en Ruimteprogramma van Defis, waarbij onder meer het Cassini-programma voor Start-ups en Small and Medium Businesses besproken werd. Daarnaast werd een presentatie gegeven door EUSPA over mogelijke interessante ontwikkelingen in de wereld van digitalisering en space-programma’s. Via de international desk zal de komende tijd worden onderzocht wat deze programma’s voor Bonaire kunnen betekenen. Rijna greep de gelegenheid aan om ervoor te pleiten dat het Galileo-project waarvoor op Bonaire een sensor station wordt gebouwd een vervolg krijgt.

Met directeur voor Latijns-Amerika en de Cariben van het Directorate International Partnerships Jolita Butkeviciene heeft Rijna naast lopende zaken gesproken over de mogelijkheden om een technical office vanuit de EU op Bonaire te openen. Zijn aanwezigheid bij de European Development Days Conferentie benutte de gezaghebber voor het leggen van contacten met partijen om na te gaan welke samenwerkingskansen er voor Bonaire liggen. Op woensdag 22 juni reisde Rijna door naar Den Haag voor o.a. diverse besprekingen met ministeries en een ontmoeting met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

Deel dit artikel