Nieuws van Bonaire

OLB staat stil bij Wereld Milieudag

KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) staat still bij de viering op 5 juni 2022 van de Wereld Milieu Dag. Het bestuurscollege wijst op het feit dat onder het motto “ Only One Earth” het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) aandacht vraag voor de kritische toestand waarin de aarde zich bevindt. 

In de laatste week van mei kwam ons eiland in verband met klimaatverandering zeker drie keer in het nieuws. Het begon met een persbericht van het openbaar lichaam waarin het bestuurscollege meldt dat het overweegt een “Klimaattafel Bonaire” in te stellen. “Dit is een platform waar alle voor het eiland relevante informatie over klimaatverandering bijeen wordt gebracht en geanalyseerd om de mogelijke gevolgen van de voorspelde verdroging, extremer weer en zeespiegelstijging in kaart te brengen”. 

Daags daarop verscheen een alarmerend rapport van Greenpeace onder de titel “Future of Bonaire”. Greenpeace verwijst naar het laatste rapport van het wetenschappelijke klimaatbureau van de Verenigde Naties (IPCC) waarin staat: “De stijging van de zeespiegel vormt een existentiële bedreiging voor eilandstaten, laaggelegen kustgebieden en de daar aanwezige gemeenschappen, infrastructuur en cultureel erfgoed”. 

Weer een paar dagen later kunnen we lezen dat minister Mark Halbers van Infrastructuur en Waterstaat in antwoord op vragen van de Tweede Kamer over het Nationaal Water Programma 2022 – 2027 dat er geen waterveiligheidsnormen nodig zijn voor Caribisch Nederland. “Dit hangt samen met het gegeven dat de BES eilanden boven de zeespiegel liggen en geen dichtbevolkte en diep gelegen polders kennen zoals in het laaggelegen Europees Nederland”.  

Dreiging

Het bestuurscollege zegt in zijn persbericht terecht dat de dreiging van klimaatverandering niet alleen van de zee komt. “Verdroging zal van invloed zijn op de lokale landbouw. Minder, maar veel heviger regenbuien zullen voor wateroverlast zorgen en door de opwarming van het zeewater zal Bonaire vaker getroffen worden door stormen. De opwarming van het zeewater vormt een bedreiging voor het koraal en daarmee ook voor de belangrijkste economische pilaar van ons eiland: toerisme”. 

Greenpeace citeert een recent rapport van het KNMI waarin staat dat “Inwoners van Caribisch Nederland te maken krijgen met hoge waterstanden en overstromingen door bijvoorbeeld stormen. Delen van Bonaire zullen onbewoonbaar worden. Erosie van de kusten en de stranden die langzaam opgeslokt worden door de zee zullen daarnaast ook veel invloed hebben op toerisme. De volgende generatie eilandbewoners zal hoe dan ook terecht komen in een heel ander landschap”. 

Al met al geen geruststellende voorspellingen. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat er maar één Bonaire is op deze wereldbol, die ook enig in zijn soort is. 

Deel dit artikelRocargo

Rocargo