Nieuws van Bonaire

Kabinet maakt extra geld vrij voor Caribisch Nederland

Archieffoto van Staatssecretaris Alexandra van Huffelen tijdens een bezoek aan Bonaire. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- Het kabinet investeert vanaf 2023 structureel 30 miljoen extra in Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Daarnaast zullen de departementen ook zelf nog bijdragen om armoede te bestrijden. Dit bedrag wordt met het jaar verhoogd tot 12 miljoen euro structureel in 2025.

Die extra investeringen zijn volgens het kabinet hard nodig. Armoede en de levensstandaard zijn al tien jaar het grote vraagstuk in Caribisch Nederland. Een orkaan, inflatie en een pandemie zorgden ervoor dat de kosten van het dagelijks leven een stuk duurder werd. Er komt in 2022 in totaal 23 miljoen extra bij en vanaf 2023 wordt dat bedrag verder verhoogd naar structureel 30 miljoen. Met de investering maakt het kabinet de belofte voor structurele investeringen uit het regeerakkoord waar. 

Op de vraag of het hele bedrag naar de eilandsbesturen gaat antwoord de Staatssecretaris “Een groot deel van de middelen gaat rechtstreeks naar de eilandbesturen (13 miljoen structureel vanaf 2025, 10 miljoen incidenteel). De overige middelen gaan conform Regeerakkoord naar departementale begrotingen van SZW (verhogen inkomens/werkloosheidsvoorziening), I&W/BZK (terugdringen kosten levensonderhoud) en SZW/OCW (verbeteren arbeidsmarkt, inclusief aansluiting onderwijs). Een deel van de middelen moet nog worden bepaald, doel is om deze middelen in te zetten voor het terugdringen van kosten levensonderhoud, hierover kunnen we nu nog niet, maar volgende week waarschijnlijk wel, communiceren).”

Lastig rondkomen

“Het leven op Caribisch Nederland is duur. De kosten voor drinkwater, elektriciteit, telecom en wonen zijn hoog. Voor heel veel mensen is het lastig om rond te komen. Met deze investering kunnen we allereerst zorgen voor hogere inkomens en uitkeringen en lagere maandlasten. Concreet betekent dat bijvoorbeeld het verhogen van uitkeringen en het minimumloon maar ook verlagen van de kosten voor levensonderhoud, zoals drinkwater en energiekosten. Ik blijf mij samen met het kabinet inspannen om ervoor te zorgen dat het dagelijks leven betaalbaarder wordt. Daarnaast maken we in overleg met de eilanden afspraken over bijvoorbeeld natuur, klimaat en toerisme”, zegt Staatsecretaris Alexandra van Huffelen van BZK. 

De komende jaren zullen onder andere kindertoeslag, uitkeringen en minimumlonen willen verhoogd. Ook krijgen de Openbare Lichamen meer budget door de verhoging van de zogenaamde vrije uitkering. Daarnaast komt er een structurele subsidie om de kosten voor drinkwater naar beneden te brengen. 

“Over de verdeling tussen de eilanden moeten nog nadere afspraken worden gemaakt, deze moeten duidelijk worden bij het maken van bestuurlijke afspraken medio juni. Hierbij zijn mogelijk ook nog extra middelen beschikbaar, o.a. voor organisatieontwikkeling. Voor de verdeling tussen de eilanden is verder het aangekondigde onderzoek naar de vrije uitkering van belang (beschikbaar: begin 2023). Als vuistregel wordt tot die tijd in principe de op de eilanden bekende CN-sleutel gehanteerd voor de verdeling van eilandelijke middelen”, laat van Huffelen desgevraagd weten aan Bonaire.nu

Deel dit artikel