Nieuws van Bonaire

Crisissamenwerking met Caribisch Nederland kan beter

KRALENDIJK – De speciale Rijksvertegenwoordiger die op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba moet helpen bij grote rampen, crises en ordeverstoringen, functioneert niet zoals het moet.

De lokale autoriteiten doen liever rechtstreeks zaken met de ministeries in Nederland. Terwijl die op hun beurt liever zien dat ze zich tot de vertegenwoordiger wenden.

Misschien moet het systeem anders ingericht worden, blijkt uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland.

Zo is onvoldoende duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is bij de geneeskundige hulpverlening, zoals de ambulances. Daardoor zitten die soms met te weinig middelen en capaciteit.

Ook blijkt de gemeenschappelijke meldkamer niet genoeg benut te kunnen worden. In de praktijk maakt eigenlijk alleen de politie er goed gebruik van, en de ambulance en brandweer niet.

Rijksvertegenwoordiger
De onderzoekers keken ook of de Rijksvertegenwoordiger wel functioneert als schakel tussen de lokale overheid en de ministeries in Nederland. Probleem bleek dat de lokale ambtenaren en die van de ministeries buiten crisistijd ook rechtstreeks met elkaar praten.

Als er bijvoorbeeld een natuurramp gebeurt, blijft het contact via die lijnen lopen. De lokale autoriteiten betwijfelen of de vertegenwoordiger veel toevoegt. De ministeries vinden het juist wel handig.

De onderzoekers opperen dat de BES-eilanden misschien zouden kunnen aansluiten bij de crisisstructuren zoals die in de rest van Nederland bestaan. Ze zouden dan ook kunnen samenwerken op het gebied van kennisdeling.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo