Economie

Surseance van betaling voor BOPEC

De activiteiten van BOPEC, liggen door allerlei embargo’s, al langer dan een jaar stil.

KRALENDIJK- Aan olieoverslagbedrijf BOPEC is vanmiddag door het Gerecht in Eerste Aanleg Surseance van Betaling verleend.

De beslissing van het Gerecht komt nadat ook de Ontvanger een aanvraag indiende met het verzoek het bedrijf, 100% eigendom van het Venezolaanse PDVSA in staat van faillisement te verklaren.

Volgens het gerecht biedt de wet de mogelijkheid om, indien er tegelijkertijd een verzoek ligt voor uitstel van betaling en een aanvraag tot faillisement, in eerste instantie toch het verzoek voor uitstel van betaling in te willigen.

Het vonnis werd gewezen door Rechter mr. P.E. de Kort. Tot bewindvoerder is aangesteld mr. Stan van Liere van het kantoor HBN Law.

Salarissen

De werknemers van BOPEC, die al sinds januari van dit jaar geen salarissen meer hebben ontvangen, sleepten het bedrijf ook voor de rechter. Het gerecht wees de eis van de werknemers en hun vakbond toe, namelijk dat BOPEC onverwijld over dient te gaan tot uitbetaling van de verschuldigde salarissen, totdat de arbeidsovereenkomst van de werknemers rechtsgeldig is beëindigd.

Rocargo

Of de overwinning van de werknemers een pyrrusoverwinning is of niet, zal nog moeten blijken. De werknemers ontvingen juist geen salaris omdat er geen geld meer staat op de bankrekening van de onderneming.

Het blijft dan ook spannend wat er nu gaat gebeuren.


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo