Nieuws van Bonaire

Knops keurt begroting Bonaire alsnog goed

‘Financiële steun eilanden kan oplopen tot miljard’


Den Haag – De begroting 2021 van het openbaar lichaam Bonaire heeft alsnog de goedkeuring gekregen van staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

De nu definitief geworden begroting is gelijk aan de ontwerp-begroting zoals deze op 27 oktober 2020 door het Bestuurscollege aan de Eilandsraad is aangeboden en op 3 december werd vastgesteld. 

De door de Eilandsraad vastgestelde begroting had uiterlijk 15 november aan de staatssecretaris  aangeboden moeten zijn. Een verzoek van het Bestuurscollege om uitstel werd afgewezen. Vanwege het passeren van de wettelijke termijn had het College financieel toezicht eigenstandig een ontwerp-begroting aan het ministerie voorgelegd.

In een brief aan het Bestuurscollege laat de staatssecretaris weten dat het zijn voorkeur heeft dat het openbaar lichaam de eigen begroting vaststelt en dat hij om die reden goedkeuring heeft gegeven aan de door de Eilandsraad vastgestelde versie.

Het Bestuurscollege is staatssecretaris Knops erkentelijk voor zijn besluit het budgetrecht van de Eilandsraad voorrang te geven boven andere overwegingen. Het Bestuurscollege is tevens de Eilandsraad dank verschuldigd voor de vaart die is gemaakt met de behandeling van de ontwerp-begroting en de daarop volgende besluitvorming. Het resultaat van de samenwerking is dat de Eilandsraad zijn controlerende taak heeft kunnen uitoefenen.


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo