Politiek & Bestuur

BC ziet ‘loophole’ om Budget toch te behandelen in Eilandsraad

PDB leider Clark Abraham en Daisy Coffie van de Fractie Coffie, zijn ‘not amused’ en verwachten opheldering.

Kralendijk- Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire ziet een speling van enkele dagen tussen een brief van het College Financieel Toezicht (Cft) en een deadline genoemd door Staatssecretaris Raymond Knops, als een kans om het budget voor het jaar 2021 alsnog door de eilandsraad te loodsen.

Eerder hadden de fracties van de Partido Democratico Boneriano (PDB) en de fractie van onafhankelijk raadslid Daisy Coffie samen stevig aan de bel getrokken over het feit dat het eilandelijke budget niet vóór de gestelde uiterste termijn was behandeld.

De twee fracties sloegen aan op een brief van Cft voorzitter Raymond Gradus die liet weten dat het Cft -wegens het niet vaststellen van de begroting binnen de wettelijke toegestane termijn- zelf een voorstel zou doen over het budget voor 2021, welke vervolgens door staatssecretaris Knop zou kunnen worden bekrachtigd.

“Op 30 oktober 2020 hebben wij de staatssecretaris van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrela ties (BZK) verzocht, om uitstel voor het indienen van onze ontwerpbegroting 2021 tot 30 november 2020. Door diverse omstandigheden is het tot op heden niet gelukt dat uw Raad deze kon vaststellen”, schrijft gezaghebber Edison Rijna dinsdag in een brief aan de eilandsraad.

Cft

Rijna geeft ook aan dat dat het BC op woensdag 18 november 2020 een bericht ontving van het Cft dat de wettelijk termijn van 15 november niet was gehaald en dat het College zodoende gehouden zijn om de staatssecretaris van BZK daarover te berichten. Dit bericht bevatte een door het Cft vastgestelde ontwerpbegroting voor het jaar 2021.

Rocargo

Gezaghebber Rijna stelt nu dat de brief van het Cft en een op 20 november jl. gedateerde brief van Knops elkaar hebben gekruist. “Op 20 november 2020 ontvingen wij van de staatssecretaris van BZK een brief (de brieven van Cft en BZK hebben elkaar gekruist) waarin hij aangeeft dat de wettelijke termijn van 15 november 2020 al is verstreken en hij verzoekt het OLB om de door uw Raad vastgestelde begroting 2021, alsnog voor genoemde datum van 30 november 2020 via het Cft met hem te delen. Tevens wordt gevraagd naar het bestuurlijk tijdspad dat u volgt om de ontwerpbegroting zo snel mogelijk af te ronden”.

Volgens Rijn schept de brief van de staatssecretaris duidelijkheid in het proces, indien dat de eilandsraad het budget alsnog vast mag stellen vóór 30 november 2020.

Vergadering

De leden van de Eilandsraad zijn inmiddels opgeroepen voor een vergadering voor de behandeling van het budget, welke op donderdag plaats zal vinden.

De fracties van PDB en Coffie noemen met name de gedeputeerde van Financiën, Elvis Tjin Asjoe, ontverantwoord. Te verwachten is dan ook dat de beide fracties stevig van zich zullen laten horen in de behandeling van de begroting. Aangezien de coalitie van MPB en UPB samen de meerderheid hebben binnen het eilandelijke parlement (5 van de 9 zetels, red.), is te verwachten dat de begroting 2021, gebruik makend van de genoemde ‘loophole’ alsnog vast zullen stellen. Dat neemt niet weg dat het BC, door de gang van zaken, geen al te beste beurt heeft gemaakt.


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo