Nieuws van Bonaire

Commissie doet onderzoek naar brandstofprijzen

Kralendijk – Er is een gemengde commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar de samenstelling van de brandstofprijzen op het eiland.

Het Openbaar Lichaam Bonaire geef aan dat zij met ingang van 3 april 2020 de maximumprijzen van brandstoffen aan de pomp sterk naar beneden heeft bijgesteld. Deze maatregelen zijn onder meer genomen in verband met de Covid-19 pandemie.

De pandemie heeft echter ook gevolgen voor leverancier Curoil, de pompstations en de verkoop van brandstoffen. Zo is de verkoop van brandstof op de luchthaven grotendeels weggevallen.

Continuiteit

Door de leverancier en distributeurs moeten additionele maatregelen worden genomen om de distributie van brandstoffen op Bonaire te blijven garanderen. Bonaire heeft een belang bij de continuïteit van de brandstofvoorziening.

Gegeven deze omstandigheden heeft het Bestuurscollege de prijzen van gereguleerde brandstoffen in de maanden mei en juni niet verder verlaagd.

Tussen Curoil en het bestuurscollege zijn inmiddels afspraken gemaakt om een commissie samen te stellen bestaande uit deskundigen om het mechanisme voor de vaststelling van branstofprijzen op het eiland vast te stellen.

De uitkomst van het onderzoek worden binnenkort verwacht.


Lees ook:

Rocargo
Deel dit artikel