Nieuws van Bonaire

Dames van Pachi’s zijn wel zelfstandig ondernemer

Kralendijk – Eigenaar Aries Felix van Papa Pachi’s is blij dat de RCN-unit SZW alsnog heeft besloten de dames die bij hem werkzaam zijn in aanmerking te laten komen voor inkomensondersteuning.

De bewering van RCN dat zij geen zelfstandig ondernemer zouden zijn heeft hem zeer verbaasd. Het persbericht daarover heeft tot onrust bij de dames geleid. Zij leefden immers in de veronderstelling dat Felix ervoor gezorgd had dat zij als zelfstandig ondernemer zijn aangemeld bij de Kamer van Koophandel en hebben hem ook de daaraan verbonden kosten betaald. Aan de hand van betalingsbewijzen van de Kamer van Koophandel heeft Felix het kunnen rechtzetten en de dames gerustgesteld, maar slordig vindt hij het wel.

Het RCN-unit SZW laat in een reactie weten dat via het OLB het signaal  bij de unit SZW is binnengekomen dat de dames tussen wal en schip zouden vallen. Dit signaal is direct opgepakt, waarop besloten is de dames onder de regeling voor zelfstandig ondernemers te laten vallen. Toen dit werd besloten was bij de unit SZW niet bekend dat zij ingeschreven waren bij de KvK. Nu wel bekend is dat ze ingeschreven zijn, is er van een uitzonderingssituatie  geen sprake meer. Dit verandert niets aan de uitkomst. Er is nooit sprake geweest van een afwijzing. De dames bij Pachi’s en Pachi’s als onderneming worden op dezelfde manier in aanmerking genomen als alle andere getroffen ondernemers in Caribisch Nederland.

Felix voelt zich verantwoordelijk voor de 12 dames uit Colombia nu Papa Pachi’s op last van de overheid geen bezoekers meer kan ontvangen waardoor alle betrokkenen al weken geen inkomen meer hebben. Felix laat de dames daarom al weken geen huur betalen voor hun kamer met airco en internet en er is voldoende eten en drinken in de koelkast.

Felix zegt zich grote zorgen te maken. Hij kan de dames niet verbieden op straat op zoek te gaan naar klandizie, waar ze niet – zoals wel bij Pachi’s het geval is – worden beschermd en het risico op misbruik groot is. Het liefst ziet Felix dat de dames terug worden gevlogen naar huis, naar hun familie’s en kinderen. De verantwoordelijkheid drukt zwaar op hem en de kosten die de huidige situatie met zich meebrengt zijn niet lang vol te houden voor de ondernemer.

Aries Felix in de tuin waar de 12 dames wonen en werken.
Een bewijs van betaling aan KVK Bonaire
Betalingsbewijs voor vergunning


Deel dit artikel