Nieuws van Bonaire

SZW start vandaag met noodregeling

SZW start vandaag met noodregeling

De gevolgen van de maatregelen in verband met het coronavirus zijn voor veel bedrijven ingrijpend. De RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil voorkomen dat werkgevers noodgedwongen werknemers moeten ontslaan. Om werkgevers te helpen om hun personeel aan te houden, heeft SZW een noodregeling in werking gesteld voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Werkgevers kunnen vanaf vandaag een verzoek indienen bij de RCN-unit SZW voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Er moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste twintig procent in verband met het coronavirus waardoor het personeel niet (volledig) aan het werk gehouden kan worden. Bij een toekenning van de noodregeling wordt tachtig procent van het loon van de werknemer uitgekeerd aan de werkgever van de uren die de werknemer niet kan werken. Dit bedrag moet als loon worden doorbetaald aan de werknemer. De regeling kan ook ingezet worden voor werknemers met een nul-urencontract of een tijdelijk contract.

SZW zal geen ontslagvergunningen goedkeuren om redenen die verband houden met het coronavirus zo lang deze regeling geldt. De noodregeling is bedoeld om te voorkomen dat personeel ontslagen wordt.

Mensen die in verband met het coronavirus geen werkgever meer hebben, kunnen zelf een aanvraag indienen voor ondersteuning. Dit kan het geval zijn als hun contract niet verlengd is, of omdat zij in hun proeftijd zaten. Zij kunnen aanspraak maken op tachtig procent van hun laatstverdiende loon. De noodregeling biedt ook ruimte om zelfstandig ondernemers te helpen die getroffen worden door de maatregelen in verband met het coronavirus. Hun inkomen kan worden aangevuld tot tachtig procent van het wettelijk minimumloon. De noodregeling geldt voor een periode van drie maanden en wordt met terugwerkende kracht verleend vanaf 13 maart 2020.

Meer informatie en aanvraagformulieren zijn beschikbaar op www.rijksdienstcn.com/covid-19.

Volledig ingevulde aanvraagformulieren met nodige bijlagen kunnen opgestuurd worden naar noodregelingSZW@RijksdienstCN.com.

Ondernemers op Bonaire kunnen zich voor hulp bij hun aanvraag richten tot de Kamer van Koophandel via steunloket@KvKbonaire.com.

Q&A | ENGLISH

APPLICATION FORM EMPLOYERS EMERGENCY REGULATIONS SZW |ENGLISH

Q&A | NEDERLANDS

AANVRAAGFORMULIER WERKGEVER NOODREGELING SZW | NEDERLANDS

Q&A | PAPIAMENTU

PETISHON AREGLO DI EMERGENSIA SZW PA DUNADO DI TRABOU | PAPIAMENTU

Particulieren die ondersteuning nodig hebben kunnen telefonisch een afspraak maken met de RCN-unit SZW (Bonaire: +599 781 5555 of 781 5556, Saba: +599 416 5652, Sint Eustatius: +599 319 -5693).


Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo