Nieuws van Bonaire

Liever eigen veantwoordelijkheid dan een boete opleggen

Liever eigen veantwoordelijkheid dan een boete opleggen

Kralendijk – De dreiging van besmetting houdt iedereen de afgelopen periode bezig. De oproepen van de overheid om je aan regels en richtlijnen te houden in deze ernstige situatie en de vele noodverordeningen die door de overheid gemaakt zijn, bevestigen de ernst van de huidige situatie.

Gelukkig houden velen zich keurig aan de regels. Dat geldt jammer genoeg niet voor iedereen. Voor diegenen die denken dat de regels niet voor hen gelden, omdat ze gezond zijn, of omdat ze de opoffering om afstand te houden niet serieus nemen, hebben het openbaar lichaam, politie, OM en het Hof afspraken gemaakt om hier op te handhaven.

Rocargo

Indien nodig zal het openbaar lichaam een last onder dwangsom uitvaardigen. Het OM legt boetes op en indien nodig zullen snelrechtzittingen plaatsvinden. De politie en Buitengewoon agenten controleren streng op de naleving en hebben de mogelijkheid om bij bijvoorbeeld samenkomsten met teveel personen, of het niet opvolgen van de quarantaine maatregelen processen verbaal op te stellen. De bovengenoemde bedragen gelden als uitgangspunt en kunnen oplopen als de situatie om maatwerk vraagt.

Het openbaar lichaam, de politie, het Hof en het OM hebben geen enkele behoefte om boetes op te leggen. Liever willen ze dat mensen zichzelf aan de regels houden, het is in ieders belang dat besmetting zo veel mogelijk voorkomen kan worden. Eigen verantwoordelijkheid werkt veel beter dan dwang.

Doe het voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Doe het allemaal, houd afstand! 

Deel dit artikel