Nieuws van Bonaire

RCN neemt voorzorgsmaatregelen vanwege coronavirus

Kralendijk – In Caribisch Nederland zijn nog geen besmettingen met het coronavirus ontdekt. Toch neemt de Rijksdienst Caribisch Nederland preventieve maatregelen om de kans op verspreiding zo klein mogelijk te maken. Natuurlijk blijven alle Rijksdiensten gewoon open en zetten de dienstverlening aan de burger voort.


Jan Helmond, directeur Rijksdienst Caribisch Nederland: “Natuurlijk gaan wij niet dicht. Dat zou ten koste gaan van de burgers in Caribisch Nederland. Juist in tijden van crises blijven wij als overheid bereikbaar, zeker waar de zwakkeren in onze samenleving onze hulp en bescherming nodig hebben. Maar we treffen natuurlijk wel preventieve maatregelen om burgers en onze medewerkers zoveel mogelijk te beschermen.” 

Baliemedewerkers en andere medewerkers die veel contact hebben met burgers zijn extra alert op hygiënemaatregelen die voor iedereen gelden, zoals handen wassen, afstand houden en geen handcontact. Zij beschikken inmiddels over extra hygiëne-artikelen. Waar mogelijk worden diensten telefonisch of per mail verleend in plaats van aan de balie. Zo ontvangt de controlerend geneesheer van SZW bijvoorbeeld geen patiënten meer maar handelt consulten telefonisch af. ZVK vraagt verzekerden om wijzigen van huisarts, het aanvragen van een bewijs van inschrijving en het indienen van declaraties per mail te doen. Alle aanpassingen van dienstverlening van Rijkdiensten op Bonaire zijn de komende periode te vinden op www.rijksdienstcn.com/covid-19

Als mensen last hebben van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts, geldt voor alle onderdelen van Rijksdienst Caribisch Nederland dat klanten verzocht worden om niet naar het kantoor van de Rijksdiensten te komen. Ook als mensen de afgelopen weken zijn teruggekomen uit een risicogebied, dan worden zij verzocht om thuis te blijven conform de richtlijnen van de afdeling Publieke Gezondheid van het Openbaar Lichaam Bonaire. Cliënten worden dan per mail of telefonisch geholpen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo