Bonaire

Leerorkesten van Aruba, Bonaire en Curaçao bijeen

Van links naar rechts: Johnny Croes en Dilma Arends, Leerorkest Aruba, Rodney Conception en Natalie Daal, Leerorkest Curaçao, Heleen Christiaan-Quartel, Leerorkest Bonaire, Marco de Souza, directeur Leerorkest Nederland, Grace Maduro en Stanley Looman, Leerorkest Aruba

Oranjestad – Afgelopen weekend vond er in Kas di Kultura Aruba een ontmoeting plaats tussen de besturen, coördinatoren en docenten van de Leerorkesten Aruba, Bonaire en Curaçao met een delegatie van het Leerorkest Nederland. 

Leerorkest is een concept dat in Nederland al 15 jaar succesvol op verschillende basisscholen in verschillende steden functioneert. In 2016 werd het opgericht op Curaçao, in 2019 op Aruba en in januari 2020 op Bonaire. Met een leerorkest krijgen kinderen op de basisschool de kans om te ontdekken hoe leuk en magisch het is om een orkestinstrument te bespelen en samen muziek te maken. Aan de basis ligt de visie waar het Leerorkest voor staat: democratisering van muziekeducatie. Initiatiefnemer en directeur Marco de Souza vertelt: ‘Wij vinden dat muziek voor iedereen is. Maar muziekeducatie is vaak zo georganiseerd, dat het hoogdrempelig en kostbaar is. Wij willen ervoor zorgen dat de drempel veel lager wordt, zodat kinderen in achterstandsposities evengoed de kans krijgen om muziek te leren maken.’ 

Tijdens de ontmoeting zijn afspraken gemaakt over samenwerking tussen de eilanden en ideeën uitgewisseld over de uitvoering van het project, zoals de pedagogische aanpak en het muziek maken zelf. Daarnaast was er ook ruimte voor uitwisseling over meer organisatorische aangelegenheden en de resultaten dat het programma oplevert op de verschillende eilanden en in Nederland. Zo is er bijvoorbeeld op Curaçao geconstateerd dat er na 4 jaar Leerorkest op een totaal van 345 kinderen maar 3 “zittenblijvers” waren. Ook is er gekeken naar de overdracht van de methodiek van het Leerorkest Nederland en hoe dit “een Caribisch sausje“ te geven. Op deze manier krijgt elk Leerorkest zijn eigen identiteit.

Deze projecten worden mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Ministerie van Veiligheid en Justitie uit Nederland, zodat we samen kunnen werken aan het creëren van een betere toekomst van de kinderen op de eilanden. Zij geloven namelijk dat hoe meer positieve activiteiten er voor kinderen georganiseerd worden, hoe meer kansen je creëert om hun talenten te ontdekken en hoe minder snel verveling toeslaat. Net als sport, maakt muziek kinderen sterker en gelukkiger. Daardoor zijn ze weerbaarder en dat legt een goede basis voor hun toekomst.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat samen muziekmaken een positief effect heeft op de intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen. Dit effect ontstaat doordat muziek maken een positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen in de hersenen. Kinderen die samen muziek maken leren samen te werken, op elkaar te steunen, naar elkaar te luisteren, op elkaar te wachten en nog veel meer. Met de leus “omdat muziek voor iedereen is“ wordt samengewerkt aan een gezonde ontwikkeling van kinderen op de eilanden.

De uitwisseling, trainingen en het samen musiceren bracht de Leerorkesten dichter bij elkaar en heeft bijgedragen aan de “teamspirit” binnen het Koninkrijk. Hieruit is het plan voortgekomen om een gezamenlijke presentatie te gaan organiseren van alle Leerorkesten op de Koninkrijksdag 2020.

Rocargo
Deel dit artikel