Nieuws van Bonaire

Cultuureducatie in Caribisch Nederland in ontwikkeling


Kralendijk – Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie & Amateurkunst (LKCA) heeft van 2 tot en met 6 maart een train-de-trainer programma verzorgd voor Caribisch Nederland, ter bevordering van cultuureducatie.

Het vijfdaagse programma werd georganiseerd door Fundashon Plataforma Kultural met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie, het openbaar lichaam en het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap). Er deden in totaal 21 leerkrachten, kunstvakdocenten en beleidsmakers mee vanuit Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Cultuureducatie en -participatie komen in Caribisch Nederland over het algemeen tot stand vanuit vrijwillige initiatieven van eilandbewoners in hun vrije tijd. Er zijn gepassioneerde en toegewijde cultuurbeoefenaars bereid hun tijd aan educatie te besteden, maar zij zijn niet per se geschoold op dit gebied. Daarnaast hebben de leraren eerder nog geen training tot (interne) cultuurcoördinator gehad. De cultuurcoördinator is in de aanpak van LKCA dé spil voor goed cultuuronderwijs op school, die ook verbinding maakt met cultuuractiviteiten buiten de school.

Vanuit de behoefte aan scholing, zijn twee trainers van het LKCA naar Bonaire gehaald om een programma op maat aan te bieden. Zij gaven een combinatie van meerdere trainingen,  waarin het ontwikkelen van een eigen visie en beleidsplan, de verschillende rollen van de cultuurcoördinator en het vormen van een cultuurnetwerk centraal stonden. Dit alles met het doel om kinderen op de eilanden van Caribisch Nederland meer en betere cultuureducatie binnen en buiten de school te bieden.

Met het train-de-trainer programma wordt een duurzame lokale infrastructuur gecreëerd waarbij leerkrachten de cultuursector helpen in het begeleiden en instrueren. Zij hebben immers al de nodige kennis en ervaring op het gebied van educatie. Uitgangspunt is om de kennis die op de eilanden zelf aanwezig is te benutten en verder te ontwikkelen.

Ter afronding van de trainingsweek kregen alle deelnemers een certificaat, uitgereikt door gedeputeerde Nina den Heyer en diensthoofd Nolly Oleana van OCW Caribisch Gebied, bij Hòfi Kultural. Voor de periode na de trainingsweek zijn met LKCA afspraken gemaakt over ondersteuning op afstand bij het vormen en onderhouden van het cultuurnetwerk.

Rocargo


Deel dit artikel