Nieuws van Bonaire

Subsidieverzoeken voor 2021 uiterlijk 31 maart 2020 indienen

Kralendijk – Stichtingen die subsidie willen aanvragen voor het jaar 2021 dienen dit tijdig te doen. De afdeling Post en Archief dient alle aanvragen uiterlijk dinsdag 31 maart 2020 te ontvangen. Subsidieverzoeken die onvolledig of te laat ingediend zijn, worden niet in behandeling genomen. 

Stichtingen die een zorgcontract met het OLB hebben getekend, dienen de afrekening van de ontvangen subsidie uiterlijk 31 maart bij de afdeling Post en Archief in te dienen. Deze afrekening dient gespecificeerd te zijn volgens de voorlopige subsidietoekenning. 

Alle besturen van de subsidie ontvangende stichtingen zullen binnenkort een brief ontvangen met meer informatie hierover. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Shurnalise Wout via 715 5311 of subsidieOLB@bonairegov.com.

Deel dit artikel