Nieuws van Bonaire

Drie nieuwe vogelsoorten op Bonaire

Foto : Steve Schnoll Amerikaanse reuzenijsvogel

Door : Peter Paul Schets

Kralendijk – 2019 was een spannend jaar voor vogelaars op Bonaire, omdat er drie nieuwe soorten zijn geïdentificeerd. De Bruinborstzwaluw, Witkraaggierzwaluw en Amerikaanse reuzenijsvogel werden toegevoegd aan de toenemende lijst van lokale vogels op Bonaire. Het documenteren en begrijpen van lokale vogelpopulaties is van groot belang bij het ontwikkelen van beheer- en beschermingsplannen voor de natuur van Bonaire.

Het aantal vogelsoorten dat op Bonaire wordt gerapporteerd, groeit elk jaar. In 2016 werden drie nieuwe soorten geïdentificeerd, de Kleine mantelmeeuw, Bonte watertiran en Dickcissel. Daarnaast werden in 2017 zes nieuwe soorten geïdentificeerd, de Vetvogel, Grote ani, Gladsnavelani, Prairiezanger, Zwarte gier en Kuhls pijlstormvogel. In 2018 was een onverwachte Uruguaytiran uit Zuid-Amerika de enige nieuwe vogel die werd geïdentificeerd. De eerste records voor elk van deze vogels warden beschreven in de Dutch Caribbean Nature Alliance’s gratis nieuwsbrief genaamd BioNews, uitgaven 11-2017 en 19-2018 (https://www.dcnanature.org/bionews-archive/).

Dit artikel van Peter Paul Schets geeft kort informatie over de drie nieuwe soorten die in 2019 zijn geïdentificeerd. De toevoeging van deze vogels brengt het totale aantal geregistreerde vogelsoorten op Bonaire op 235.

DeBruinborstzwaluw (Progne tapera)

Foto : Steve Schnoll 

Op 7 juni 2019 zag Peter-Paul Schets twee grote zwalwen die in zeer snelle, brede cirkels boven Lac Cai vlogen. Deze vogels vlogen honderden meters zeer laag, dichtbij de grond, een gedrag dat hij nog niet eerder had gezien in Caribische purperzwaluwen (een soort die niet ongewoon is waar te nemen op Sint Eustatius en Saba). Vanwege de bruine kleur van de ruggen van de vogels dacht Schets dat hij Bruinborstzwaluws had waargenomen. Omdat het licht al slecht was, kon Schets geen fatsoenlijke foto’s maken. Hij stuurde lokale vogelaar en fotograaf Steve Schnoll een bericht en vroeg hem of hij de locatie de volgende dag kon bezoeken om de vogels te fotograferen. De volgende ochtend vond Schnoll snel de twee vogels en kon hij verschillende geweldige foto’s maken. Dit bewees dat de vogels Bruinborstzwaluws waren, een nieuwe vogelsoort voor Bonaire. Deze soort werd voor het eerst opgenomen op Aruba in 1993 en in juni 2016 op Curaçao.

Rocargo

Twee ondersoorten van de Bruinborstzwaluw komen voor in Zuid-Amerika. Vogels die behoren tot de migrerende “fusca” kunnen worden geïdentificeerd door een bruine verticale lijn naar beneden vanaf de brede bruine band op hun borst. De vogels gespot op Bonaire behoren tot deze ondersoort, zoals te zien is op de foto’s van deze vogels. Zuidelijke wintervogels van deze migrerende bevolking reizen richting het noorden tot aan de noordelijke delen van Zuid-Amerika en Panama.

De Witkraaggierzwaluw (Streptoprocne zonaris)

Foto : Martijn Hickmann

Op 21 juli 2019 maakte Bonaire-inwoner Martijn Hickmann foto’s van bruine pelikanen en sternen bij White Slaves aan de zuidwestkust van Bonaire. Deze vogels werden aangetrokken door de activiteiten van vissers op zee. Vlak voor zonsondergang zag Hickmann een heel andere vogel die zich bij de sternen had gevoegd. Deze vogel leek te foerageren door op en neer te vliegen, laag over het wateroppervlak. Hickmann kon enkele foto’s van de vogel maken. Hij dacht dat een tweede vogel op dezelfde manier voedsel aan het zoeken was, verder weg, maar was niet zeker. Omdat Hickmann deze vogel niet kende, plaatste hij zijn foto’s op Facebook. Het duurde niet lang voordat het werd geïdentificeerd als de eerste Witkraaggierzwaluw voor Bonaire.

Interessant bevinding was dat de eerste record van deze vogelsoort voor de ABC-eilanden slechts zes weken daarvoor werd waargenomen (en gefotografeerd) in Aruba bij het Bubali Bird Reservaat door Michiel Oversteegen. Tot nu toe is deze vogel nog niet gerapporteerd voor Curaçao. Witkraaggierzwaluwen broeden tussen Zuid-Mexico en Noord-Argentinië, in grote delen van het noorden en midden van Zuid-Amerika en op de Grote en enkele eilanden van de Kleine Antillen.

Amerikaanse reuzenijsvogel (Megaceryle torquata)

In juli 2019 werd een andere nieuwe vogel voor het eiland geïdentificeerd. Op 30 juli zag plaatselijke vogelaar en fotograaf, Steve Schnoll, kort een grote ijsvogel in de buurt van de oude zoutpannen van Lac Cai. In eerste instantie identificeerde hij de vogel bijna als een Bandijsvogels, een veel voorkomende soort voor deze locatie tijdens de migratie en de noordelijke winter. De vogel was echter veel groter, had een enorme snavel en vertoonde veel meer rood op zijn buik. Gelukkig kon Schnoll enkele foto’s maken binnen de paar seconden dat hij de vogel zag. Deze foto’s tonen duidelijk een vrouwelijke Amerikaanse reuzenijsvogel. Schnoll was opgetogen voor het vinden van een nieuwe vogel voor Bonaire.

Amerikaanse reuzenijsvogels komen voor in het zuiden van Texas, de VS, via Midden- en Zuid-Amerika, tot in het zuiden van Argentinië en Chili. Ze broeden ook op enkele eilanden van de Kleine Antillen en Trinidad. Er zijn zeer weinig records van deze soort uit Aruba en slechts één uit Curaçao. Op beide eilanden waren de eerste waarnemingen in 1991.

Naast deze drie nieuwe vogels, bleek 2019 een uitstekend jaar te zijn voor zeldzame en ongewone vogelsoorten op elk van de ABC-eilanden. Ongewone waarnemingen van vogels voor Bonaire waren verschillende Mangrovereigers, één vrouwelijke Ringsnaveleend, twee rode grutto’s en enkele Bartrams ruiters, verscheidene Zwarte schaarbeks, minstens één Koningstiran, twee Scarlet en één Zomertangare, minstens vier Indigogors, één mannetje Common Yellowthroat, een Connecticut en een Bonte zanger en twee Roodborstkardinaals.

Heb je vogels waargenomen?

Meld uw waarneming op de website Bonaire.Observation.org of download de gratis apps. Deze gratis website en gratis apps kunnen niet alleen door biologen, maar door alle burgers worden gebruikt om dieren en planten te melden en zijn beschikbaar in meer dan 40 talen. De website wordt nu ook vertaald naar Papiaments. De soorten die gerapporteerd worden door lokale gemeenschappen zijn zeer waardevol voor de natuurbeschermingsorganisatie om meer te weten te komen over de soorten die op onze eilanden voorkomen en te beschermen. Neem voor meer informatie contact op met research@dcnanature.org.

Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo