Nieuws van Bonaire

CBP BES publiceert eerste onderzoeksrapport

Kralendijk, 3 februari 2020 – Het eerste onderzoeksrapport waarin de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (CBP BES) de toepassing van de privacywetgeving  controleert is een feit. Eind december 2019 heeft de CBP BES een onderzoek bij Maduro & Curiel’s Bank Bonaire (MCB Bonaire) afgerond.

Na een lange periode van voorlichting is dit een volgende stap in de werkzaamheden van de CBP BES. De CBP BES heeft als onafhankelijke toezichthouder de taak om toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens, politiegegevens en op de basisadministraties persoonsgegevens op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES). De CBP BES heeft de wettelijke taak onderzoeken in te stellen of organisaties voldoen aan de normen van de wet. In deze nieuwe fase van haar werkzaamheden zal de commissie daadwerkelijk toezicht gaan uitoefenen op de naleving van de wet door diverse organisaties en personen. Het onderzoek bij de MCB is het eerste onderzoek in dit kader. 

Rocargo

De CBP BES heeft vanuit de burgerij diverse vragen gekregen over hoe de MCB  Bonaire omgaat met het recht op bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder kwamen veel signalen binnen over het omvangrijke pakket met vragen dat de bank naar haar klanten heeft gestuurd. Volgens een aantal klanten zou onvolledige medewerking het risico inhouden dat hun bankrekening(en) geblokkeerd zou(den) worden.

Het onderzoek bij de MCB Bonaire richtte zich op vier aspecten van de verwerking van persoonsgegevens: hoe zorgvuldig worden de persoonsgegevens verwerkt (artikel 6 Wbp BES), wat is het doel van de verwerking (artikel 7 Wbp BES), wat zijn de grondslagen voor de verwerking (met aandacht voor mogelijke overvraging, artikel 8 en 11 Wbp BES) en tot slot: hoe wordt de beveiliging van de persoonsgegevens gegarandeerd (artikel 13 Wbp BES)? 

De CBP BES heeft in het onderzoeksrapport aanbevelingen gedaan om de verwerking van persoonsgegevens op het vereiste niveau te brengen. De CBP BES is positief over de stappen die de instelling zelf al heeft genomen om niet noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder overvraging, te beperken.  De CBP BES heeft de medewerking van de organisatie als constructief ervaren en vertrouwt erop dat de bank het komende half jaar de aanbevelingen uitvoert en daarmee volledig voldoet aan de norm van de Wbp BES.

Overeenkomstig de wet zal CBP BES het rapport aanbieden aan de minister van Justitie & Veiligheid. Vanaf maandag 3 februari 2020 is het rapport te vinden op de website van de CBP BES. In 2020 zal de CBP BES meer gaan controleren of organisaties voldoen aan de regels van de privacywetgeving. Voorzitter van de CBP BES, Glenn Thodé: “Wij willen de komende jaren toegroeien naar een gestructureerde vorm van toezicht volgens een van tevoren gepland programma.” 

Rocargo

Op de Dag van Privacy op 28 januari jl. is de CBP BES weer uitgebreid ingegaan op wat organisaties kunnen doen om te voldoen aan de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving en de taken van de CBP BES kunt u de website van de CBP BES raadplegen: www.cbpbes.com. 

Ook kunt u contact opnemen met het Roëlla Pourier van het secretariaat:  roella.pourier@rijksdienstcn.com, telefoon +599 7159114.  

Deel dit artikel