Nieuws van Bonaire

Gedeputeerden delen 381 kerstpakketten uit

Gedeputeerde Nina den Heyer en directeur Silvana Janga-Serfilia van Samenleving en Zorg samen met een paar ambtenaren. (Foto OLB)

Kralendijk – Alle ambtenaren van het openbaar lichaam Bonaire hebben deze week het jaarlijkse kerstpakket ontvangen. Vanwege de uitlandigheid van gezaghebber Edison Rijna en gedeputeerde James Kroon namen de gedeputeerden Nina den Heyer en Elvis Tjin Asjoe het uitdelen voor hun rekening. In totaal ging het om 381 pakketten. Den Heyer en Tjin Asjoe gingen de afdelingen langs om de medewerkers persoonlijk te bedanken voor hun inzet in het bijna voorbije jaar en ze prettige Kerstdagen, een veilige jaarwisseling en een gezond 2020 toe te wensen. 

Gedeputeerde Tjin Asjoe van Personeel & Organisatie heeft grote waardering voor het ambtelijk apparaat. ,,Het was voor de medewerkers een druk jaar. Wij hebben als Bestuurscollege veel projecten in gang gezet, onder meer om uitvoering geven aan het Bestuursakkoord en onze eigen ambities om aan een beter Bonaire te werken. Daarnaast wordt het gehele apparaat doorgelicht als opstap naar een professionaliseringsslag die we gaan maken.” Volgens de gedeputeerde wordt ook 2020 een uitdagend jaar. 

,,We hebben nog op veel gebieden achterstanden weg te werken. Als Bestuurscollege realiseren wij ons dat wij veel van onze mensen vergen, maar daar staat tegenover dat we fors gaan investeren in de professionaliteit van medewerkers, onder meer door opleiding en training om zo de uitvoeringskracht te verhogen en de dienstverlening aan burgers en ondernemers te verbeteren.”

Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe samen met een paar ambtenaren van het directoraat Bedrijfsvoering en Ondersteuning. (Foto OLB).
Deel dit artikel