Nieuws van Bonaire

Extra AOV voor ouderen met een laag inkomen


Kralendijk – Vanaf 1 januari 2020 wordt de AOV (Algemene Ouderdomsverzekering) aangevuld voor ouderen met een laag inkomen en weinig eigen vermogen. Dit is één van de maatregelen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de inkomens en uitkeringen in Caribisch Nederland te verhogen.

Personen van 64 jaar of ouder die minimaal 5 jaar rechtmatig in Caribisch Nederland wonen, komen in aanmerking als zij een inkomen hebben dat lager is dan het Wettelijk Minimumloon. Voor Bonaire gaat dit om een bedrag van 951 USD per maand. Op Saba en Sint Eustatius gaat het om respectievelijk 1.134 USD en 1.147 USD. Eventueel pensioen van een voormalige werkgever wordt vrijgesteld tot 54 dollar per maand.  

Ook het vermogen wordt meegenomen in het vaststellen van het recht op Extra AOV. Voor Bonaire geldt een vermogensgrens van maximaal 8.760 USD. Voor Saba en Sint Eustatius is dit respectievelijk 10.460 USD en 10.600 USD. Ouderen die meer dan dit bedrag aan eigen vermogen hebben, komen dus niet in aanmerking voor Extra AOV.

De Extra AOV kan aangevraagd worden tussen  6 januari en 1 april 2020 bij de RCN-unit SZW. Dit kan op afspraak of tijdens speciale spreekuren. Ook kunt u meer informatie over Extra AOV vinden op de RCN website. 

Naast de Extra AOV stijgt het reguliere AOV-pensioen per 2020 voor alle AOV-gerechtigde ouderen. Het gaat om een stijging van 6,2% op Bonaire, 5,3% op Saba en 2,7% op Sint Eustatius. Dit aangepaste bedrag krijgen de AOV-gerechtigde ouderen automatisch op hun rekening bijgeschreven.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo