Politiek & Bestuur

Eilandelijke ‘opcenten’ vastgoedbelasting moeten sportfaciliteiten gaan bekostigen

Gedputeerde Kroon kijkt naar herstelwerkzaamheden in het Stadion van Kralendijk. Photo: Arhief BES-Reporter

Kralendijk- Een extra toeslag bovenop de door de Rijksoverheid opgelegde Vastgoedbelasting moet een slording 7 ton extra aan inkomsten opleveren, die het Bestuurscollege wil aanwenden voor onder andere betere sportfaciliteiten op het eiland.

De extra inkomsten worden gegenereerd door het verhogen van de zogenaamde ‘eilandelijke opcenten’ van 15 nu naar zo’n 30 straks. Hoewel de verdubbeling van de opcenten een forse verhoging lijkt, is het BC van mening dat het in absolute dollartermen, niet een al te grote extra belasting betekent.

Overigens zullen niet alleen de sportfaciliteiten profiteren van de extra inkomsten die het Openbaar Lichaam zal genereren. De extra inkomsten zullen ook worden aangewend voor het verbeteren van faciliteiten voor vissers en de zogenaamde ‘kunukeros’.

Het Bestuurscollege zegt in een brief naar de Eilandsraad tot de extra belasting te hebben besloten, naar aanleiding van zorgen die in het eilandelijke parlemente zijn geuit over het gebrek aan structurele middelen ter ondersteuning van onder andere de sport, de landbouw en de visserij.

“Deze herziening zal er toe leiden dat op jaarbasis een bedrag vrijkomt van tenminste 750.000 dollar. Het Bestuurscollege stelt voor dit bedrag structureel te bestemmen voor het faciliteren en versterken van de maatschappelijke infrastructuur, waaronder niet alleen de sportsector, maar ook landbouwers en vissers”, aldus de brief van het BC.

Door de maatregel zullen voor bezitters met meer dan 1 woning, dan wel zij die een woning op het eiland hebben voor doeleinden anders dan permanente eigen bewoning, meebetalen aan de infrastructuur op het eiland. De extra belasting zal, voor bezitters van een (tweede) huis leiden tot een 10% hogere vastgoedbelasting.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo