Nieuws van Bonaire

Minimumloon en uitkeringen stijgen vanaf 1 januari 2020

Kralendijk – De inkomens in Caribisch Nederland stijgen verder vanaf 1 januari 2020. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verhoogt het minimumloon op Bonaire met 6,2%, op Saba met 5,3% en op Sint Eustatius met 2,7%. De inflatie is hierin meegenomen. De bedragen van de uitkeringen stijgen mee met deze verhoging.

Ouders en verzorgers krijgen in 2020 opnieuw meer kinderbijslag. Op Bonaire komt dit bedrag uit op 83 dollar voor ieder kind per maand. Op Saba is dit bedrag 84 dollar en op Sint Eustatius 85 dollar. Vanaf 2020 komt er ook een toeslag voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en voor AOV-gerechtigden. Hiermee komen zij in ieder geval uit op een inkomen per maand dat gelijk staat aan het Wettelijk Minimumloon.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven dat voor Caribisch Nederland de prioriteit ligt bij het verbeteren van het economisch perspectief. Om dit te bereiken moeten de inkomens omhoog en de kosten van leven omlaag. Het Ministerie van SZW heeft begin 2019 een eerste pakket aan maatregelen ingevoerd om het Wettelijk Minimumloon, de kinderbijslag en de onderstand te laten stijgen. Het heeft daarnaast de werkgeverspremies lager gemaakt, waardoor werkgevers ruimte hebben gekregen om de lonen van werknemers te laten stijgen. Met de maatregelen per 1 januari 2020 komt het ministerie met een volgend pakket.

Alle definitieve bedragen worden gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe bedragen voor de uitkeringen en minimumlonen voor 2020 zijn ook terug te zien op www.rijksdienstcn.com

1200
Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo