Nieuws van Bonaire

23 ambtenaren beëdigd

Kralendijk – Maandagochtend zijn 23 ambtenaren beëdigd door gezaghebber Edison Rijna conform de geldende procedures en de wet geheimhouding op het werk. Van de 23 ambtenaren hebben 8 de belofte en 15 de eed afgelegd.

De Eilandssecretaris van het Openbaar Lichaam Bonaire sr. Gabriel van Arneman heeft het decreet voorgelezen, waarna de ambtenaren één voor één naar voren traden om hetzij de eed, hetzij de belofte af te leggen. Voordat de beëdiging plaatsvond, heeft gezaghebber Edison Rijna in zijn toespraak er duidelijk op gewezen wat verwacht wordt van een ambtenaar. Het belangrijkste doel van dit alles is uiteindelijk om een optimale service te geven aan de Bonairiaanse gemeenschap. 

Deel dit artikel