Nieuws van Bonaire

Gedeputeerde Tjin Asjoe aan werkbezoek begonnen

Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe met directeur van de Dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam tevens voorzitter van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen de heer Jan Geert Bakker en senior fiscaal juridisch adviseur Ron Stam (Foto OLB).

Amsterdam/Den Haag – Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe heeft op de eerste dag van zijn werkbezoek aan Europees Nederland diverse besprekingen gevoerd.

De gedeputeerde had onder meer een ontmoeting met de directeur van de Dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam tevens voorzitter van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen de heer Jan Geert Bakker en senior fiscaal juridisch adviseur Ron Stam. ,,In het Bestuursakkoord is afgesproken dat we de huidige opzet van de toeristenbelasting gaan moderniseren. Deze is thans niet effectief waardoor wij als Bonaire inkomsten mislopen. Het kan allemaal veel objectiever en transparanter”, aldus gedeputeerde Tjin Asjoe. ,,Op het gebied van toeristenbelasting heeft Amsterdam met ruim twintig miljoen bezoekers per jaar onder wie ook cruisepassagiers en een grote verscheidenheid aan accommodaties en attracties een enorme expertise. De heer Bakker is graag bereid de kennis en ervaring van zijn dienst met ons te delen. Zijdelings hebben wij ook nog gesproken over hoe Amsterdam het fenomeen Airbnb in goede banen probeert te leiden.”

Later op de dag had gedeputeerde Tjin Asjoe in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag een ontmoeting met Tweede Kamerlid André Bosman (VVD). ,,We waren elkaar tot nu toe alleen bij vergaderingen tegengekomen. Het was dus goed om nader kennis te maken. De heer Bosman is een van de langst zittende leden van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Hij volgt de Caribische delen van het Koninkrijk sinds 2010 en kent het dossier op zijn duimpje. Dat bleek deze week nog tijdens het Kamerdebat over de begrotingen Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.”
Als Kamerlid hamert de heer Bosman geregeld op het belang van stabiel bestuur en goed financieel beheer. ,,Daarover verschillen wij niet van mening. De verkiezingen hebben gezorgd voor een coalitie die op tweederde van zetels in de Eilandsraad steunt en dus stevig in het zadel zit. Wat het financieel beheer betreft hebben wij grote stappen gezet. In plaats van een aanwijzing hebben wij complimenten gekregen van het College financieel toezicht.”

Kamerlid Bosman heeft zich eerder kritisch uitgelaten over het effect van de subsidie die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid jaarlijks verstrekt. ,,Ik heb hem kunnen melden dat wij in het kader van het Bestuursakkoord hard aan de slag zijn gegaan om onze Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij te professionaliseren. We zijn in 2010 met 50 jaar achterstallig onderhoud gestart. Dat werk je niet zo maar eventjes weg. Maar in samenwerking met de ministeries en de steun van de Tweede en Eerste Kamer kunnen we het tempo opvoeren”, aldus gedeputeerde Tjin Asjoe.

In Nieuwspoort ontmoette gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe Tweede Kamerlid André Bosman. (Foto Nico van der Ven).
Deel dit artikelRocargo