Nieuws van Bonaire

Arjan de Wolff per direct directeur-af bij STINAPA

Arjen de Wolff

Stichtingsbestuur en directie van STINAPA hebben in goed onderling overleg besloten de relatie te beëindigen. De directeur heeft zijn normale werkzaamheden per direct neergelegd.

“Onze directeur, de heer De Wolff, heeft in de afgelopen jaren belangrijken stappen vooruit gezet in de ontwikkeling van de organisatie”, zegt Delno Tromp, stichtingsvoorzitter van STINAPA. “Zo is er arbeidsrust gecreëerd, onder meer door het afsluiten van een CAO met de vakbonden; de inkomsten van de stichting zijn vrijwel verdubbeld; de relaties met verschillende overheden zijn verbeterd; het personeelsbestand is verjongd en de reorganisatie is in zijn eindfase.

Desalniettemin achten wij de tijd nu gekomen voor een directeur met een ander profiel”, aldus Tromp.

De Wolff: “de mensen van STINAPA doen moeilijk werk, werk dat niet altijd populair is, op een eiland dat de afgelopen jaren sterk is gegroeid en waar de druk op onze unieke en kwetsbare natuur, zoals ons koraal, enorm is gegroeid en waar de belangen groot zijn. Ik ben er trots op deze kleine groep collega’s met een groot hart voor ons eiland ruim twee jaar te hebben mogen leiden en ik wens STINAPA alle goeds toe”.

Het STINAPA-bestuur wil aankondigen dat de heer Peter Jager de functie van interim-directeur zal vervullen en hij zal helpen bij het process voor het permanent invullen van de vacature.

Rocargo
Deel dit artikel