Nieuws van Bonaire

Stichting Ocan organiseert consultaties op Bonaire

Stichting Ocan organiseert consultaties op Bonaire

Een van de eerste informatiesessies die in Nederland plaatsvond; groep Den Haag.

Overheidssubsidie voor maatschappelijke initiatieven VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst beschikbaar.

DEN  HAAG—De projectadviseurs van Stichting Ocan zijn verheugd om een reeks van consultatiesessies te organiseren in de periode van 27 september t/m 30 september op Bonaire. Het doel van de sessies  is om maatschappelijk actief betrokken mensen en NGO’s  te stimuleren en te adviseren bij het vormgeven en tot uitvoering laten komen van kansrijke maatschappelijke initiatieven, die onder meer gericht zijn op de bestrijding van racisme en discriminatie, het bevorderen van inclusie en verbinding in de samenleving.

Stichting Ocan heeft van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de taak gekregen om de tijdelijke Ondersteuningsfunctie in te richten en uit te voeren. Personen die  niet altijd enorm vaardig zijn in het opstellen en indienen van projectvoorstellen ter financiering worden ondersteund  in een traject.

De Ondersteuningsfunctie project door Stichting Ocan draagt de naam “Together We Will Stand”. Het project is in 2018 in Nederland succesvol gelanceerd met groepen die de Antillen, Suriname, het Dominicaanse Republiek, Haïti, Kaapverdië, Brazil, Eritrea, Nigeria Ghana  – en nog meer – vertegenwoordigen. Nieuwsitems staan op de websites Banboneirubek.com, Back2Saba.com en Back2Statia.com gepubliceerd.

Nu  de openbare lichamen Bonaire, Saba en St. Eustatius  onder de verantwoordelijkheid van SZW vallen, is het ook  Stichting Ocan haar taak om de mogelijkheden voor lokale projecten op de eilanden te faciliteren en stimuleren.  Stichting Ocan wil de Bonairiaanse bevolking attenderen dat het al mogelijk is een aanvraag in te dienen voor de ondersteuning  van hun projecten en wil men aanmoedigen hun alvast hun project ideeën te ontwikkelen.  Dit kan, idealiter, voordat de sessies plaatsvinden door deze vóór 23 september te mailen naar ondersteuningsfunctie.decade@ocan.nl. Vragen kunnen ook via +31 70 380 3301 worden gesteld.

Achtergrond

Door het aannemen van Resolutie 68/237 heeft de Verenigde Naties in 2014 een Decade for People of African Descent (Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst) decennium uitgeroepen voor allen mensen van (Sub-Saharisch) Afrikaanse afkomst  en diaspora overal ter wereld.  Deze Decade loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2024. 

De resolutie luidt: “De resolutie roept alle lidstaten van de VN op om actie te ondernemen tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid (op grond van ras, kleur, afkomst of nationale of etnische afkomst), zodat alle fundamentele rechten en vrijheden van mensen van Afrikaanse afkomst beschermd en gewaarborgd worden. Het VN Decennium kent drie pijlers: erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling.”

Lidstaten zullen op hun eigen manier actief de achtergestelde positie van de Afrikaanse diaspora in hun bevolking aanpakken. De Nederlandse overheid heeft ervoor gekozen om fondsen op te zetten voor NGOs die initiatieven willen ontwikkelen en uitvoeren die mensen van Afrikaanse afkomst in Nederland en op Bonaire, Saba en St. Eustatius ten goede komen. Stichting Ocan werd begin april 2018 winnaar van de onderhandse meervoudige aanbesteding voor de tijdelijke Ondersteuningsfunctie Decade.

Doelstelling en doelgroep van ‘Together We Will Stand’

De doelgroep wordt door het ministerie en Ondersteuningsfunctie gedefinieerd als alle personen die woonachting zijn in Nederland of op de openbare lichamen en van Afrikaanse afkomst zijn. Iedereen mag een aanvraag indienen voor de Ondersteuningsfunctie.

Voor financiering van deze projecten heeft het ministerie van SZW afspraken gemaakt met twee  Decennium themafondsen, de Prins Bernard Cultuurfonds en Oranje Fonds. Let wel dat het een harde eis is dat de ingediende projectplannen bedoeld zijn om op Bonaire, St. Eustatius of Bonaire te worden  uitgevoerd. De twee fondsen zullen de projectplannen beoordelen en wel of niet een financiële bijdrage toekennen.

De ondersteuning richt zich onder andere op het versterken van de schrijfvaardigheden en begeleiding zodat de invulling van het Decennium meer in samenwerking en vanuit de gemeenschappen zelfstandig getrokken kan worden. De ondersteuningsfunctie zal ook ondersteunen bij het zorgdragen voor een dekkingsplan.      

Deel dit artikel