Nieuws van Bonaire

Laag slaagpercentage op Bonaire ligt niet alleen aan de Nederlandse taal

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Den Haag – Minister Arie Slob van Onderwijs is niet van plan iets te veranderen aan de instructie- en examentaal (Nederlands) die op Bonaire, Curaçao en Aruba wordt gehanteerd.

Dat blijkt uit het antwoord van de bewindsman op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Nevin Özütok en Lisa Westerveld (beiden GroenLinks). Slob wijst de vragenstellers er op geen zeggenschap te hebben over het onderwijs op Curaçao en Aruba. Die gaan zelf over de instructietaal en de examens.

Voor het onderwijs op Bonaire is de minister wel verantwoordelijk, maar hij maakt duidelijk daar geen ingrijpende veranderingen door te voeren ten aanzien van de praktijk die al voor 2010 bestond. Dat de slaagpercentages op Bonaire lager liggen dan in Europees Nederland is volgens hem niet in alleen toe te schrijven aan het Nederlands als instructietaal.

Dat die slaagpercentages een behoorlijk stuk lager liggen vindt Slob ,,niet zo vreemd als bedacht wordt dat de basiskwaliteit door de Scholengemeenschap Bonaire pas in 2018 behaald is. De slaagpercentages in 2018 laten voor vwo en mavo al een flinke verbetering zien ten opzichte van 2017. Een van de verklaringen voor het nog tegenvallende cijfer voor het havo is dat er nog een onvoldoende goede determinatie plaatsvindt waardoor leerlingen niet altijd naar de voor hen meest passende soort onderwijs doorstromen. Bekend is daarnaast dat veel leerlingen toch graag een poging doen om het havo-diploma te halen omdat dit hun de mogelijkheid biedt om hoger onderwijs in Nederland te gaan volgen. Ik heb geen aanwijzingen dat het verschil in slaagpercentages voor een groot deel te wijten is aan het gebruik van de Nederlandse taal in het onderwijs.”

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo