Nieuws van Bonaire

Nieuwe Raad van Toezicht voor FCB

Phar Martha (nieuwe), Carmo Cecilia (nieuwe), Edward Winkel (nieuwe), Steven Cicilia (verlenging 6 maanden), Raymond de Jongh, Gino Obersi (nieuwe) en Sidney Manuel

Phar Martha (nieuwe), Carmo Cecilia (nieuwe), Edward Winkel (nieuwe), Steven Cicilia (verlenging 6 maanden), Raymond de Jongh, Gino Obersi (nieuwe) en Sidney Manuel

Kralendijk – Per 1 mei jl. heeft Fundashon Cas Bonairiano een nieuwe Raad van Toezicht. Nadat de nieuwe statuten van FCB unaniem door alle negen (9) leden van de Eilandsraad zijn aangenomen en geakkoordeerd door notaris dhr. Kenneth Arends en leden van de aftredende Raad van Toezicht, nl. Steven Cicilia, Elton Augusta, Raymond de Jongh en Sidney Manuel is begonnen met het proces voor benoeming van een nieuwe RvT voor de komende vier (4) jaren.

De nieuwe statuten van FCB zijn gerelateerd aan de Code Corporate Governance Bonaire. Van een Raad van Comissarissen is overgegaan naar een Raad van Toezicht en de procedure van aanwerving tot benoeming is ook gewijzigd. Vroeger werden de leden voor de Raad van Comissarissen toegewezen en benoemd door o.a. het Bestuurscollege en nu is er een profielschets op basis waarvan de kandidaten kunnen solliciteren. 

De RvT is in een vergadering op 23 april jl. conform de nieuwe statuten door de aftredende leden benoemd voor 4 jaren. De nieuwe leden die benoemd zijn zijn dhr. Edward Winkel (jurist), dhr. Gino Obersi (bouwkundig), dhr. Phartuchand Martha (financieel) en dhr. Carmo Cecilia (maatschappelijk). Dhr Steven Cicilia zal in verband met overdracht nog zes (6) maanden zitten.

De nieuwe leden hebben samen met de managementteam van FCB een workshop Corporate Governance gevolgd gegeven door Prof. Dr. Frank Kunneman van Themis Institute for Governance & Leadership.

Workshop Corporate Governance voor nieuwe leden RvT FCB en MT leden

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo