Nieuws van Bonaire

Eén jaar Bonaire Blue Destination, een terugblik

Eén jaar Bonaire Blue Destination, een terugblik door KvK, TCB, BONHATA en STINAPA

DOEL KOMEND JAAR: VERDIEPING, BETERE SAMENWERKING EN DUURZAME LOKALE ONTWIKKELINGEN

Rocargo

Extra aandacht voor de Bonairiaanse cultuur

Kralendijk, 9 juni 2019 – Op 8 juni, World Ocean Day, was het precies een jaar geleden dat Bonaire werd uitgeroepen tot de eerste Blue Destination in de wereld. Sindsdien is er veel gebeurd omtrent het Blue Destination programma. Initiatiefnemers KvK, TCB, BONHATA en STINAPA hebben het concept het afgelopen jaar verder vorm gegeven.

GES2019

Samen met geïnteresseerde organisaties werd er op vrijdag 7 juni tijdens een bijeenkomst bij de KvK teruggeblikt op het afgelopen jaar. Er werd afgetrapt met een video waar gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe iedereen welkom heette. Wegens zijn presentatie tijdens The Global Entrepreneurship Summit 2019 in Nederland kon de gedeputeerde niet aanwezig zijn. Op de GES vertelde hij waarom Bonaire, als Blue Destination, uiterst geschikt is voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Rondom Blue Destination ziet hij veel gebeuren en hij sprak zijn steun uit naar het programma.

Terugblik

De Blue Destination partners keken vervolgens terug op een productief jaar, waar ze voornamelijk achter de schermen hebben gewerkt. Vooral in Europees Nederland is er veel werk verzet en intern gepraat met ministers en ministeries. Hierdoor is de bekendheid omtrent Blue Destination flink gegroeid en zijn er nieuwe initiatieven ontstaan. De ministeries zijn enthousiast om in de toekomst samen te werken met het programma en het financieel te ondersteunen.

Focus op Bonaire

Waar afgelopen jaar de focus vooral lag op Europees Nederland, zal komend jaar in het teken van Bonaire zelf staan. De onlangs aangenomen projectleider Maurice Adriaens lichtte een tipje van de sluier over de toekomstige plannen. Hier kwam sterk naar voren wat de noodzaak is van samenwerken. Overal op het eiland starten er steeds meer initiatieven met de Blue Destination gedachte, maar er wordt nog teveel op eigen eilandjes gewerkt. Om verder te komen als eiland is het van groot belang de handen ineen te slaan, wat uiteindelijk ten goede komt aan iedereen.

Het concept leeft

Het is fantastisch om te zien wat er het afgelopen jaar al bereikt is door organisaties en individuen. Zo is The Taste of Bonaire bezig alle foam boxen te vervangen voor milieuvriendelijke bakken. Selibon heeft twee afval-inzameldepots op het eiland gerealiseerd en is bezig dit verder uit te breiden. Vanuit verschillende hoeken worden er regelmatig – dan wel niet wekelijks – allerlei Bonaire Clean Ups georganiseerd, zowel op het land als onder water. Het concept leeft op Bonaire en wordt door steeds meer mensen gedragen.

Daarnaast beginnen steeds meer projecten, die onder het Blue Destination programma vallen, vorm te krijgen. Voor komend jaar is o.a. het doel om de zuil van cultuur verder vorm te geven, zoals het KvK project Business Incubator. Dit project richt zich op het creëren van een veilige omgeving voor opbloeiende ondernemingen op het gebied van lokale arts & crafts, zodat deze kwetsbare groep ondernemers beter ondersteund wordt en zich verder kan ontwikkelen. Een ander KvK project, Ondernemerschap op scholen – wat al een paar maanden draait op het primaire onderwijs – is ook een van die Blue Destination projecten. Wegens het succes op de basisscholen is dit project verder uitgebreid naar het MBO.

Verder zal de focus komen te liggen op de betrokkenheid van overheids-NV’s en hun personeel. Er zal gekeken worden wat er zoal gedaan kan worden om bijvoorbeeld het gebruik van water uit eenmalige plastic flessen te ontmoedigen, hoe bedrijven het scheiden van hun afval kunnen verbeteren etc. Daarnaast komt er een werkgroep om de Cultuur tak van Bonaire verder te stimuleren en zal er aan het eind van het jaar een Blue Destination conferentie worden gehouden, waarin alle stakeholders hun prestaties op dit gebied kunnen presenteren.

Eén identiteit

Alle neuzen dezelfde richting op, elkaar ondersteunen en samenwerken. Dit is ook het doel van Blue Destination: één identiteit die eiland breed wordt gevoeld, aangemoedigd en uitgedragen. Hierin wil Blue Destination ook een voorbeeld functie vervullen, lead by example. De partners en projectleider gaven aan dat ze benaderbaar zijn voor iedereen, voor vragen en samenwerkingen. Daarnaast werden de aanwezige organisaties aangemoedigd om onderling contact te zoeken met elkaar, om elkaar meer te versterken. “Want we kunnen het niet alleen, laten we het samen doen”, verkondigde de heer Adriaens. Voor contact leggen en netwerken was er voldoende gelegenheid tijdens de afsluitende netwerkborrel.

Er wordt uitgekeken naar het volgende ‘Blue’ jaar, wat een goed jaar beloofd te worden.

Deel dit artikel