Nieuws van Bonaire

Gedeputeerden voor werkbezoek naar Nederland

Het Openbaar Lichaam Bonaire is gesloten wegens feestdagen

Kralendijk – De gedeputeerden brengen in de week van 1 tot 8 juni een werkbezoek aan Europees Nederland.

De planning van het bezoek is afgestemd op het VNG Jaarcongres. Het Openbaar Lichaam is lid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het tweedaagse jaarcongres biedt de gedeputeerden een goede gelegenheid zich te laten informeren over ontwikkelingen op het gebied van openbaar bestuur, maar ook om contacten te leggen en kennis en ervaring uit te wisselen met andere lokale bestuurders.

Naast het VNG-congres hebben de gedeputeerden ook afspraken met voor Bonaire relevante partijen in en rond Den Haag om duidelijk te maken wat de gedeputeerden in deze bestuursperiode willen bereiken, waar zij prioriteiten leggen en wat zij van de samenwerkingspartners in Europees Nederland verwachten.

Thema’s waarvoor de Gedeputeerden de aandacht zullen vragen zijn professionalisering van bestuurlijk apparaat, uitvoer bestuursakkoord, bestaansminimum, achterstallig infrastructuur, milieu & natuur, en toerisme 

,,Door de vele bestuurswisselingen in de afgelopen jaren is de werkrelatie met het Rijk onder druk komen te staan. Daardoor is er op veel urgente dossiers te weinig vooruitgang geweest . Onze inzet is de zaak weer in beweging te krijgen, maar daarvoor is het nodig eerst het vertrouwen terug te winnen”, aldus gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe.

Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo