Nieuws van Bonaire

Bijdrage bestuursprogramma 2019-2023

Kralendijk – In het Coalitie Akkoord MPB-UPB van 3 april 2019, is aangegeven dat het Bestuurscollege binnen 60 dagen na haar aantreden een Bestuursprogramma zal presenteren. Het is onze wens om een bijdrage te vragen aan al onze directies, alle politieke partijen, het bedrijfsleven, de NGO’s, vrijwilligersorganisaties, belangenorganisaties en instituten op Bonaire, het bankwezen, vakverenigingen, milieugroeperingen, dierenwelzijnorganisaties, onderwijs organisaties en onderwijsinstituten, overheids N.V.’s en overheidsstichtingen, woningbouwverenigingen, consumentenverenigingen, monumentenorganisaties, kerken en andere religieuze en spirituele organisaties, landbouw en visserijorganisaties en tevens alle organisaties actief op cultureel gebied. Tenslotte doen wij een beroep op alle burgers van Bonaire om ook uw stem te laten horen in dit traject.

Het Bestuurscollege nodigt u allen van harte uit om uw visie en strategische jaar- en meerjarenplannen, uw zorg- en knelpunten en uw noden met ons te delen zodat wij een breed gedragen bestuursprogramma kunnen opstellen. Uw inbreng wordt bijzonder gewaardeerd.

Graag wensen wij deze informatie uiterlijk op 2 mei a.s. het liefst schriftelijk van u te ontvangen. U kunt deze informatie opsturen naar het volgende emailadres: postenarchief@bonairegov.com.Wij delen u mede dat bij onze afdeling Post en Archief, te Kaya Grandi no 51, een brievenbus  beschikbaar is . U kunt ook hiervan gebruik maken.

Het Bestuurscollege dankt u bij voorbaat voor uw medewerking en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking. Immers, wij staan gezamenlijk voor een positieve toekomst op Bonaire.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo