Nieuws van Bonaire

Veel belangstelling nieuwe subsidieronde Kansen voor alle kinderen

Kralendijk – Vertegenwoordigers van circa 12 maatschappelijke organisaties hebben op maandag 25 maart een voorlichtingsbijeenkomst van Kansen voor alle kinderen bijgewoond. Maatschappelijke organisaties in Caribisch Nederland kunnen van 29 april tot en met 13 mei weer hun plannen voor de Subsidieregeling kansen voor alle kinderen indienen. Het is voor het derde achtereenvolgende jaar dat subsidie kan worden gevraagd.

De bijeenkomst vond plaats in het Courtyard by Marriott op Bonaire. De aanwezigen kregen onder meer uitleg over hoe de subsidie moet worden aangevraagd, waarvoor de subsidieregeling is bestemd en wat er bij de verantwoording komt kijken. De subsidieregeling is bestemd voor concrete voorzieningen in natura, zodat kinderen mee kunnen doen op sociaal vlak en op het gebied van cultuur en sport en school. Het gaat bijvoorbeeld om het aanbieden van gezond eten of naschoolse activiteiten voor kinderen waarvan de ouders dat niet zelf kunnen betalen. 

Wie komen in aanmerking?
Organisaties die goede plannen hebben om kinderen te helpen, kunnen subsidie aanvragen. Het gaat daarbij om organisaties zonder winstoogmerk met een rechtspersoonlijkheid, zoals scholen, stichtingen, kerken en verenigingen. De plannen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Als een plan wordt goedgekeurd, kan een organisatie subsidie krijgen. In totaal is € 1.000.000 beschikbaar: € 550.000 voor Bonaire, € 250.000 voor Sint Eustatius en € 200.000 voor Saba.

De afgelopen twee jaar hebben scholen en stichtingen geld gekregen om kinderen uit gezinnen die minder te besteden hebben te helpen met een gezond schoolontbijt, door zwemlessen te vergoeden of door ze de kans te geven om te sporten of muziek te maken. Vorig jaar werden er negentien projecten op Bonaire goedgekeurd. Saba kon acht projecten uitvoeren en op Statia konden negen projecten doorgaan.

Saba en Sint Eustatius

Op Saba en Sint Eustatius werden eerder al zo goed als alle organisaties die subsidie ontvangen, bezocht. Met hen is gesproken over de voortgang van de lopende projecten en hoe hen te helpen bij de verantwoording van de subsidie. Ook is er informatie gegeven over het tijdvak dat op 29 april opengaat. Op Bonaire werd een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle organisaties vanwege het grote aantal projecten dat subsidie ontvangt via Kansen voor alle kinderen.

Toekomst van de regeling

Het aanvraagtijdvak dat per 29 april 2019 opengaat, is het laatste tijdvak dat wordt opengesteld. Vanaf 2020 wordt de Subsidieregeling Kansen voor alle kinderen ingebed in het programma BES(t) 4 Kids. Dit programma is gericht op het verbeteren van de kwaliteit en (financiële) toegankelijkheid van de kinderopvang (voor en naschoolse voorzieningen) in Caribisch Nederland. Daarmee blijven de financiële middelen structureel beschikbaar voor kinderen die in Caribisch Nederland opgroeien.

Als u vragen heeft over Kansen voor alle kinderen, kunt u een e-mail sturen naar kansenvoorallekinderenCN@minszw.nl.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo