Bonaire

Concrete aanwijzingen stemmenronselarij op het eiland

Gezaghebber Rijna en hoofdofficier Bote Ter Steege waarschuwen nadrukkelijk tegen het ronselen van stemmen. De politie gaat voorlopig zo'n 20 vermoedelijke gevallen onderzoeken. Foto: ABC Online Media
Concrete aanwijzingen stemmenronselarij op het eiland

Gezaghebber Rijna en hoofdofficier Bote Ter Steege waarschuwen nadrukkelijk tegen het ronselen van stemmen. De politie gaat voorlopig zo’n 20 vermoedelijke gevallen onderzoeken. Foto: ABC Online Media

Harald Linkels

Kralendijk- Er bestaan concrete vermoedens dat er, ondanks waarschuwingen van gezaghebber Edison Rijna om zich hier niet mee in te laten, toch sprake is van stemmenronselarij op het eiland in aanloop naar de eilandsraadsverkiezingen op 20 maart a.s.

In een persconferentie vanmiddag gaven gezaghebber Rijna en hoofdofficier Bote Ter Steege te kennen dat er een onderzoek gestart zal worden naar in elk geval 20 zaken waarbij het vermoeden bestaat dat er stemmen zijn gekocht of verkocht.

“Normaal houdt het Openbaar Ministerie zich verre van de politiek”, aldus Ter Steege, die echter aangaf dat de vermoedens van stemmenronselarij zo tastbaar werden, dat het OM wel op moest gaan treden. “Er zijn onder andere meldingen van de gezaghebber, van een politieman en een leider van een politieke partij, die allen menen dat er concrete aanwijzingen zijn voor het ronselen van volmachten door 1 of meerdere partijen.

Ter Stege wees er verder op dat beide zijden zich schuldig maken aan het plegen van een strafbaar feit. “Het is niet alleen de partij die stemmen koopt, maar net zo goed de verkoper van een stem middels afgifte van een volmacht stem, die zich inlaten met een strafbaar feit”, aldus Ter Stege.

De hoofdofficier gaf aan dat in gevallen waarbij het vermoeden bestaat van stemmenkoperij of verkoperij een uitgebreide uitvraag plaats zal gaan vinden, om zo de feiten vast te stellen. Worden de vermoedens bevestigd of nader geconcretiseerd, dan kan het OM nadere actie bepalen.

Op vragen van de pers of er verdenkingen bestonden tegen een bepaalde partij die zich schuldig zou maken aan het opkopen van volmachten, wilde Ter Stege niet bevestigend beantwoorden. De hoofdofficier zei dat nader onderzoek hier meer duidelijkheid over zou moeten verschaffen.

Volmachten geïntroduceerd per 10/10/10
Het principe van een volmacht is een van de wijzigingen in de lokale verkiezingen die per 10/10/10 is overgenomen op de eilanden, en waarover bij lokale partijen, veel twijfels bestaat. Ook op Saba bestaan zorgen van bepaalde politici als het gaat om ronselen van stemmen door het aftroggelen van volmachten door bepaalde partijen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo