Nieuws van Bonaire

Wat doet Stichting Voeding op School Bonaire?

Breakfast in Schools is gestart in augustus 2004. Dat was een initiatief van de Rotary Club Bonaire. In 2012 heeft de Rotary Club Bonaire de Stichting Voeding op School opgericht. Deze heeft het programma ontbijtprogramma vanaf januari 2013 overgenomen. Dit jaar voorzien zij 486 kinderen uit het basisonderwijs, creches en naschoolse opvang van een ontbijt of lunch. Dat zijn jaarlijks 106.920 pakketjes.

Door het Voeding op School Programma hoeft geen één kind met honger naar school te gaan. Elke schooldag krijgen 586 kinderen van behoeftige gezinnen op Bonaire een gratis broodmaaltijd aangeboden op school of opvang. Stichting Voeding op School voert conform zorgcontract en met de financiële steun van het Openbaar Lichaam Bonaire de operationele taken van het programma uit . De nauwe samenwerking tussen Stichting Voeding op School en de diverse scholen en leveranciers zorgt voor een afgestemde organisatie en levering van de broodmaaltijdpakketten.

Naast het ‘Voeding op School’ project is er ook het ‘Fruit op School’ project. Dit deelproject is speciaal voor schoolgaande kinderen en jongeren die niet aan het ‘Voeding op School’ project deelnemen, waar fruit ook al onderdeel van het pakket is, maar waar wel de behoefte is aan een aanvulling van fruit in het eetpatroon.

Iedere schooldag staan ’s ochtends de karretjes met het eten klaar voor de scholen. Deze worden door de scholen opgehaald in de hal van Bonaire Food Group dat sinds kort Pietersz Distribution heet.

Welke kinderen komen in aanmerking voor ontbijt op school?
Scholieren die meedoen aan het project zijn vaak kinderen en jongeren die zich in een achterstandsituatie bevinden. De directeuren, onderwijzers en begeleiders op de scholen en instellingen kennen deze kinderen/jongeren en de thuisomgeving goed genoeg om te weten of het echt om kinderen gaat die het nodig hebben. De scholen en instellingen doen daarvoor een aanvraag bij Stichting Voeding op School. Stichting Voeding op School vertrouwt de beoordeling van de scholen en instellingen die aantallen doorgeven is niet bij de selectie van deelnemers betrokken.

Wie zorgt voor de financiering van Voeding op School?
Sinds 2012 wordt het door het Openbaar Lichaam Bonaire gefinancierd doormiddel van zorgcontract met de Stichting Voeding op School.

De plannen voor 2019

  1. Bonaire Nationaal Schoolontbijt

Een gezamenlijk ontbijt in alle klassen van het basisonderwijs. Voorafgaand krijgen kinderen les over gezond ontbijten.
Doel is kinderen en hun ouders te informeren wat een gezond ontbijt is en hoe belangrijk dat is om goed te kunnen leren op school.

2. Vakantieplan
Wij willen onze kinderen in het project ook ontbijt geven in de schoolvakanties als de scholen dicht zijn.

Voor beide projecten zijn zij op zoek naar financiering en vrijwillige hulp.
U kunt zich aanmelden via voedingopschool@gmail.com

Deel dit artikel