Nieuws van Bonaire

Projectleider Jobcentrum Bonaire

Het Openbaar Lichaam Bonaire, directie Samenleving en Zorg, in samenwerking met de Rijksdienst Caribisch Nederland, unit SocialeZaken en Werkgelegenheid, is op zoek naar:

Projectleider Jobcentrum Bonaire

1200

WO | Bonaire | 20 – 24 uur | Sluitingsdatum:  1 maart 2019

In de rol als projectleider jobcentrum ga je in opdracht van een stuurgroep met vertegenwoordiging van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW)  zorgen voor een gedragen en uitvoerbare blauwdruk voor een nieuw op te zetten jobcentrum in een tijdsbestek van 6 maanden. Je werkt hierin nauw samen met de programmamanager twinning ‘versterking van de arbeidsbemiddeling’. 

  • Je bent een zelfstandig werkende stevige persoonlijkheid die er plezier in heeft te pionieren
  • Je bent in staat om te schakelen tussen strategisch denken en praktisch handelen, in processen te denken en daarnaast partijen samen te brengen en inspireren om gezamenlijk tot een plan te komen
  • Tussentijds rapporteer je en na afloop van de opdracht presenteer je het plan aan de stuurgroep. Het is uiteindelijk de bedoeling een (lokale) teamleider te werven die vervolgens het jobcentrum gaat uitvoeren en aansturen

Achtergrondinformatie:

In het bestuursakkoord, tussen De Staat der Nederlanden en het Openbaar Lichaam Bonaire van 14 november, is afgesproken dat er een jobcentrum wordt opgezet. “Het Rijk en het Openbaar Lichaam werken gezamenlijk aan het realiseren hiervan. Het jobcentrum is een loket waar diensten voor werkzoekenden en werkgevers samenkomen. Het OLB en de RCN-unit SZW werken hierin op één locatie samen. In plaats van uit organisaties te redeneren, dient bij de dienstverlening de behoefte van de klant centraal te staan. Deze samenwerking kan gefaseerd worden uitgebreid naar andere partners op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt. De opzet van het jobcentrum bouwt voort op de ervaringen en resultaten van de twinning arbeidsbemiddeling tussen het OLB en de Gemeente Leiden. Het ontwikkelen van een jobcentrum vraagt om een gedegen implementatieplan, praktische uitvoerbaarheid, een duidelijke beschrijving van en een andere mindset bij betrokken medewerkers (bestuursakkoord artikel 4.2). 

1200

Jouw competenties

  • Oplossingsgericht
  • Samenwerken
  • Initiatiefrijk
  • Praktisch ingesteld
  • Daadkrachtig

Functie-eisen:

• Je hebt bij voorkeur een WO werk- en denkniveau of minimaal HBO

• Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in een soort gelijke functie

Rocargo

• Je beschikt over een relevant netwerk

• Je hebt kennis van de sociale kaart van Bonaire

• Je bent in staat om snel te schakelen

• Je hebt ervaring met projectmatig werken

• De voorkeur gaat uit naar kandidaten die al op Bonaire wonen

Wat wij bieden:

  • Een overeenkomst van opdracht voor de duur van 6 maanden, de partij aan wie deze opdracht wordt gegund dient de flexibiliteit te hebben voor een verlenging indien nodig
  • Om in aanmerking te komen voor deze opdracht, is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel een vereiste

Aanvullende informatie:

Selectiegesprekken 18 of 19 maart 2019

Gewenste startdatum uiterlijk medio april 2019

Voor informatie over de opdracht:

Naam: Mischa Prinsenberg, Programmamanager Arbeid Caribisch Nederland

E-mail   :  mischa.prinsenberg@bonairegov.com

Wilt u zich inschrijven voor deze opdracht:
U kunt uw Curriculum Vitae met motivatie sturen naar:
E-mail: aanbesteding@rijksdienstCN.com

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo