Nieuws uit Nederland

Ondanks groei: Gemiddeld inkomen BES 57% lager dan in Nederland

Door Harald Linkels

Kralendijk- Alhoewel het gemiddeld inkomen van de werkenden op Bonaire de afgelopen jaren met zo’n 3% per jaar omhoogkroop, blijft het gemiddeld inkomen op de BES-eilanden schril afsteken bij de situatie in Nederland.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat werkenden op Bonaire in het jaar 2017 gemiddeld 2.050 dollars per maand toucheren. Op jaarbasis zou het gemiddeld inkomen daarmee uitkomen op zo’n 24.600 dollar. In Nederland lag het gemiddeld inkomen in het jaar 2017, volgens cijfers van het Centraal Planbureau (CBP), gemiddeld op 34.000 euro per jaar, ofwel op zo’n 38.644 dollar.

Hiermee ligt het gemiddeld inkomen per werkende dus zo’n 57% onder het gemiddelde in Europees Nederland.

Cijfers van het CBS wijzen uit dat in Nederland de grootste groep van alle werknemers die groep is met een inkomen tussen de 18.000 en de 20.000 euro, ofwel tussen de 20.457 en de 22,730 USD. Het gaat hier om zo’n 18% van de inkomens. Echter: in Nederland heeft ruim 69% van de bevolking een hoger inkomen dan gebruikelijk in die groep.

Op Bonaire verdient de grootste groep, ongeveer 40% van de werkenden, een salaris tussen de 1.000 en 2.000 dollar per maand. Dat betekent dus dat ook de groep relatief lage inkomens op het eiland beduidend groter is dan in Nederland het geval is.

Lonen stijgen beduidend sneller dan in Nederland
Toch doen de BES-eilanden het niet op alle punten slechter dan in Nederland. Daar waar de lonen op bijvoorbeeld Bonaire in de periode tussen 2011 en 2017 (uitgaande van de CBS-cijfers) zo’n 18% stegen, was dat in Nederland over dezelfde periode maar zo’n 3,03%. De laatste jaren ligt de loonontwikkeling in Nederland volgens cijfers van het CPB op een wat hoger niveau, maar zou ook in 2018 ook nog maar net 9% bedragen in vergelijking tot het jaar 2011, ofwel minder dan de helft van de ontwikkeling op Bonaire.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo