Nieuws van Bonaire

Ophouden met werven studenten in de Cariben?

Door René Zwart©

Den Haag – Moeten Nederlandse onderwijsinstellingen doorgaan met het werven van Caribische studenten? Die vraag wierp drs. Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam, vrijdag op tijdens een door de Raad van State van het Koninkrijk georganiseerde viering van Koninkrijksdag waar de thema’s cultuur, erfgoed en onderwijs centraal stonden.

Rocargo

Jaarlijks kiezen zo’n 500 tot 600 jongeren uit het Caribisch deel van het Koninkrijk voor een vervolgstudie in Europees Nederland. De Hogeschool Rotterdam telt enkele honderden Caribische studenten. Bormans vertelde dat zijn school er veel aan doet om hen zo goed mogelijk te begeleiden, maar dat desondanks 3 van de 4 Caribische studenten hun studie niet afmaken.

,,Studenten van de eilanden hebben het heel erg moeilijk bij ons”, aldus Bormans. Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal en een culturele clash zijn daar volgens hem mede debet aan. ,,Ik zit met een moreel dilemma. Wij halen talenten weg van de eilanden om ze kansen te bieden, maar als zo weinigen slagen moet je je afvragen of we niet moeten ophouden met werven op de eilanden.”

Bormans ziet nog wel een mogelijkheid het niet zo ver te laten komen en dat is de introductie van een verplicht doorstromingsprogramma voor Caribische studenten zodat zij in een kansrijkere startpositie aan hun studie beginnen. De schooldirecteur heeft zijn zorgen en mogelijke oplossing per brief voorgelegd aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs. Die heeft nog niet gereageerd.

Deel dit artikel