Bonaire

Gezaghebber erkent: behandeling begroting niet conform de regels

Gezaghebber Rijna geeft toe dat het begrotingsproces niet verloopt conform vigerende wetgeving.
Nieuwe zender voor Trans World Radio Shine 800am

Gezaghebber Rijna geeft toe dat het begrotingsproces niet verloopt conform vigerende wetgeving.

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna erkent in een brief aan oppositiepartij MPB dat de door het Bestuurscollege gevolgde procedure voor de behandeling van de ontwerpbegroting voor 2019 in strijd is met de wet- en regelgeving.

MPB-fractieleider Elvis Tjin Asjoe blijkt op 7 november per brief Rijna te hebben gevraagd of hij de leden van de Eilandsraad kan verzekeren dat deze zich niet schuldig maken aan het overtreden van de wet- en regelgeving door in de voor woensdag 14 november uitgeschreven raadsvergadering de ontwerpbegroting vast te stellen.

Op die brief heeft Tjin Asjoe geen antwoord gekregen, reden waarom hij zich op 9 november opnieuw per brief tot de gezaghebber heeft gewend en de ‘kernvraag’ herhaalt: ,,Voldoet de door U voorgestelde procedure voor behandeling en uiteindelijke vaststelling van de begroting 2019 aan de geldende wet- en regelgeving?”

De MPB verwijst onder meer naar de waarschuwing van het College financieel toezicht dat in een brief van 2 november aan het BC benadrukte dat de Eilandsraad op grond van de Wet FinBES niet eerder dan twee weken na openbaarmaking van de ontwerpbegroting 2019 en de overige stukken daarover kan beraadslagen. Aan die termijn is niet voldaan, constateert Tjin Asjoe, want de Eilandsraad heeft de ontwerpbegroting pas op 6 november van het BC ontvangen.

Rijna spreekt dat niet tegen, maar wijst er op dat de Eilandsraad ervan op de hoogte is dat ,,onderdelen van de begrotingscyclus niet nu, maar gedurende het jaar en voorgaande jaren niet volledig voldoen aan de wet- en regelgeving. Het Bestuurscollege doet haar best om het proces conform wet- en regelgeving te laten verlopen maar door verschillende omstandigheden lukt het niet altijd.”

MPB zou te zwaar tillen aan waarschuwingen Cft
De gezaghebber gaat ook in op de opmerking van de MPB dat zij ,,niets liever wil dan actief en constructief deelnemen aan het democratisch proces, zeker als het een belangrijk onderwerp als de begroting betreft, maar er tevens aan te hechten de wet- en regelgeving te respecteren.” Rijna vindt dat Tjin Asjoe te zwaar tilt aan de waarschuwing van het Cft: ,,Van u wordt een extra inspanning verwacht voor bevordering van de maatschappelijke democratie niettegenstaande de geconstateerde tekortkomingen. Dat wordt niet bereikt door niet te participeren in de processen die moeten leiden tot het vaststellen van de begroting 2019.”

Niet alleen de oppositie maakt zich zorgen over de gang van zaken rond de begrotingsbehandeling. De coalitiepartijen UPB en FSP dreigen zich woensdag van stemming te onthouden als niet uiterlijk maandag een aantal prangende vragen door het Cft is beantwoord.

De ontwerpbegroting had voor 1 september aan de Eilandsraad aangeboden moeten zijn, voorzien van het advies van het College financieel toezicht en een brief van het Bestuurscollege over hoe dat advies in de ontwerpbegroting is verwerkt. Het Cft heeft de ontwerpbegroting pas op 22 oktober, 9 weken te laat, ontvangen, waarna het (versneld) zijn advies op 2 november naar het BC stuurde.

Op 6 november heeft het BC de aangepaste ontwerpbegroting aan de Eilandsraad aangeboden met de oproep er een dag later in commissieverband over te vergaderen. Omdat het quorum ontbrak is de commissievergadering uitgesteld tot 9 november. Voor woensdag 14 november 9 uur staat een ‘meningsvormende’ vergadering van de Eilandsraad op de agenda, om 15.00 uur gevolgd door een besluitvormende vergadering. Voor het agendapunt ‘vaststelling begroting’ moet eerst nog de Jaarrekening 2017 worden vastgesteld. Die is met bijna 3,5 maand vertraging door het BC naar de Eilandsraad gestuurd. De wet schrijft voor dat het BC de door de Eilandsraad vastgestelde begroting uiterlijk 15 november via het Cft aan het ministerie van BZK overhandigd.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo