Nieuws van Bonaire

Bekendmaking Kandidaatstelling

 

De Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire maakt bekend dat conform het bepaalde bij art. 19 van het Kiesbesluit Kamers van Koophandel en Nijverheid BES het tijdvak voor de

KANDIDAATSTELLING

met betrekking tot de verkiezing van de leden van de Kamer is vastgesteld van 1 t/m 14 november 2018.

Voor de vervulling van twee periodieke en een opengevallen vacatures, zullen kiesgerechtigden twee leden voor het Kleinbedrijf en één lid voor het Grootbedrijf  kiezen.

De formulieren voor kandidaatstelling zijn per 01 oktober kosteloos te verkrijgen bij de balie van de KvK aan de Kaya Amsterdam 23.

Rocargo

Voor nadere inlichtingen hieromtrent kunt U contact opnemen met de Kamer van Koophandel, via telefoon 717- 5595 of per e-mail aan de secretaris: dterburg@kvkbonaire.com

De Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire

Voorzitter

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo