Nieuws van Bonaire

Opheffing stakingsverbod Fundashon Mariadal

Het op 27 augustus namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgekondigde verbod op staking bij Fundashon Mariadal is na acht dagen opgeheven door het Hoofd SZW Caribisch Nederland, Eric Brakke.

Op 28 augustus is mevrouw Lee-Tromp van Aruba naar Bonaire gereisd en door de waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond benoemd en beëdigd als bijzonder bemiddelaar. Dezelfde avond heeft zij eerste gesprekken gevoerd met de werkgever en met de vakbonden. De bijzonder bemiddelaar heeft op 3 september bericht dat het bemiddelingstraject is gestart.

Nu partijen conform de Arbeidsgeschillenwet BES de tussenkomst van de bemiddelaar hebben ingeroepen en de wet bepaalt dat gedurende de bemiddeling niet gestaakt wordt, is de tussenkomst van SZW niet langer nodig.

Deel dit artikel