Bonaire

Probleem met jaarrekeningen Bonaire hardnekkig en (zeker) niet nieuw

F00BON Overhandiging jaarrekening BHM

Voormalig directeur van de Bonaire Holding Maatschappij, John Soliana, tijdens de overhandiging in maart 2016 van de jaarrekening 2015 van de Bonaire Holding Maatschappij (BHM) aan toenmalig gedeputeerde Clark Abraham. Foto: Archief BES-Reporter.

Door Harald Linkels

Kralendijk- Het College Financieel Toezicht (Cft) dringt bij het Bestuurscollege stevig aan op het aanleveren van de jaarrekeningen van de overheidsNV’s en stichtingen die onder het Openbaar Lichaam vallen, of daar een directe link mee hebben. Toch is het probleem van de jaarrekeningen zeker niet nieuw.

Uit een analyse door Bonaire.nu van het overzicht dat door het Cft recentelijk aan het BC werd toegezonden, blijkt dat het probleem vooral ligt bij de stichtingen die vallen onder de overheid, hoewel ook niet alle overheidsbedrijven even vlot zijn met het opleveren van de jaarrekeningen.

De overheidsbedrijven scoren verschillend als het gaat om het opleveren van de jaarstukken. Met name luchthaven BIA en het Water en Energiebedrijf Bonaire (WEB N.V.) beschikken bijvoorbeeld al over een jaarrekening over het boekjaar 2017. Ook de Tourism Corporation Bonaire (TCB) scoort redelijk met de jaarrekeningen 2016 en 2017 die in concept gereed, doch blijkbaar nog niet goedgekeurd zijn. Hetzelfde geldt voor Bonaire Overheidsgebouwen N.V. die de concept jaarrekening 2017 klaar heeft liggen.

Wat verder achter lopen vuilnisverwerker Selibon N.V, Oil Trading Bonaire N.V. en de Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen (OBNA N.V.) waarvan de laatste (goedgekeurde) jaarrekeningen uit 2016 dateren. OBNA is overigens geen volle eigendom van het Openbaar Lichaam en kent diverse andere aandeelhouders.

Rocargo

Nog wat verder achter lopen laboratorium Bonlab, Telefoonmaatschappij Telbo en de Bonaire Holding Maatschappij (BHM), waarvan de laatste jaarrekeningen uit 2015 dateren. De Bonaire Holding Maatschappij is aandeelhouder van verschillende andere overheidsNV’s, hetgeen naar alle waarschijnlijkheid een complicerende factor is in het opstellen van de eigen (geconsolideerde) jaarrekening.

Ver achter lopen onder andere de Bonaire Management Group (BMG) en Bonaire Wagenpark N.V, waarvan in beide gevallen de laatste jaarrekening dateert uit het jaar 2013.

De situatie is echter pas echt dramatisch als het gaat over de situatie bij de stichtingen, die direct of indirect onder de overheid vallen. Daarvan hebben namelijk alleen de Cas Fundashon Bonaire (FCB) en de Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire hun jaarrekening 2017 gereed. Van de overige stichtingen zijn, althans bij het Cft, helemaal geen gegevens bekend en is er, -naar zich laat aanzien- zelfs geen sprake van een planning om deze alsnog op te stellen.

Overigens prijken op de lijst van het Cft diverse namen van Stichtingen die al lang niet meer actief zijn, zoals van karko-kwekerij Marcultura en studiefinancieringsstichting Fineb. De vraag is hoe het Cft om zal gaan met dergelijke niet langer operationele entiteiten.

Lijst met stichtingen waarvan geen jaarcijfers bekend zijn

Met name als het gaat om de stichtingen die een link hebben met het Openbaar Lichaam is de situatie dramatisch. Van de in totaal 13 stichtingen zijn er maar 2 waarvan de jaarrekeningen überhaupt bekend zijn.

Wat uit een bestudering van de situatie met de jaarrekeningen vooral blijkt, is dat de problematiek niet nieuw is. Bovendien kan opgemerkt worden dat de situatie met oude en achterstallige jaarrekeningen zeker niet alleen het zittende bestuurscollege aan te rekenen valt. De vraag doet zich dan ook voor waarom het Cft niet eerder een ‘issue’ heeft gemaakt van de grote hoeveelheid achterblijvende of geheel afwezige jaarrekeningen van entiteiten die onder het Openbaar Lichaam vallen.

Het heeft er alle schijn van dat er nog veel schort aan de discipline als het gaat om het (tijdig) produceren van jaarcijfers bij de diverse overheidsentiteiten en stichtingen die direct of indirect onder het Openbaar Lichaam vallen. Hierbij lijkt een centrale regie te missen, die het zittende bestuurscollege nu ernstig op kan gaan gaan breken in de besprekingen met het Cft en uiteindelijk met het Kabinet in Den Haag.

Hoewel Den Haag eerder liet weten dat ook voor Bonaire een aanzienlijk bedrag voor economische ontwikkeling beschikbaar zou zijn uit de zogenaamde ‘Regio-envelop’ eist het Kabinet van het BC dat er sprake is van goed bestuur en van goede financiële verslaglegging.

Deel dit artikel