Nieuws van Bonaire

Event voor Caribische zorgprofessionals in Nederland

 

Door René Zwart©

 

Den Haag – In Nederland opgeleide en nog studerende zorgprofessionals komen op 24 november bijeen in het WTC Den Haag voor een zogeheten ‘CARE CARIBBEAN meet-up’, een initiatief van de Asosiashon Mediko di Antias (AMA). Centraal thema van het event is de doorstroming van Caribische zorgprofessionals – van wie er veel na het afronden van de studie in Europees Nederland blijven – naar zorginstellingen op de eilanden. Die hebben vaak moeite om in hun vacatures te voorzien, reden waarom ze noodgedwongen artsen uit het buitenland recruteren.

Een van de doelstellingen van AMA is een brug te slaan tussen het aanbod van Caribische zorgprofessionals in Nederland en de vraag op de eilanden. De organisatoren van CARE CARIBBEAN hebben de befaamde Curaçaose oncoloog Bob Pinedo weten te strikken als keynote speaker. Klik hier voor meer informatie.

Specialisten in de dop: Recept tegen mismatch

Lung Jeung: ,,De meeste toekomstige artsen willen terug naar de eilanden.” | Foto Paco Nuñez

Amsterdam – Hoewel in Nederland geboren voelt Lung Jeung (26) zich het meest thuis op Curaçao waar hij – kind van een Curaçaose vader en Arubaanse moeder – vanaf zijn derde opgroeide. Sinds 2010 is hij als student terug in het koude deel van het Koninkrijk.

,,Als iemand mij vraagt waar ik vandaan kom antwoord ik automatisch: Curaçao. Het is niet dat ik het niet naar mijn zin heb in Nederland, maar Curaçao is en blijft gevoelsmatig mijn thuis.” Lungs ouders ontmoetten elkaar tijdens de jaarlijkse ‘opvangweek’ die traditiegetrouw wordt georganiseerd voor net gearriveerde studenten uit de Cariben. ,,Meteen nadat mijn vader was afgestudeerd zijn we naar Curaçao verhuisd. Dat ging allemaal heel snel. We hadden nog geen huis en hebben eerst een tijdje bij een tante gewoond.” Hij keerde na het Radulphus College in Willemstad te hebben doorlopen – voor het eerst sinds zijn derde – terug in Nederland voor een studie geneeskunde.

Geboeid

De appel valt niet ver van de boom: vader Jeung is praktiserend huisarts in Santa Maria. ,,Hij heeft mij niet gepusht ook geneeskunde te doen. Ik ben geboeid geraakt door de verhalen over allerlei ziektebeelden waarmee hij thuis kwam.” We treffen Lung in het AMC in Amsterdam waar hij een semi-arts stage loopt. ,,Ik ben begonnen met biomedische wetenschappen, maar in het tweede jaar kwam ik er achter dat ik het contact met patënten miste. Een neuroloog uit Curaçao heeft mij enthousiast gemaakt voor zijn vak. Binnenkort studeer ik af en dan ga ik eerst werkervaring opdoen als ANIOS. Dat staat voor arts niet in opleiding tot specialist. Ik hoop er dan achter te komen wat ik het leukste vind: neurologie of neurochirurgie.”

Aanleiding voor het gesprek is de Asosiashon Mediko di Antias waarvan Lung mede-initiatiefnemer en voorzitter is. AMA laat zich het beste omschrijven als een netwerkorganisatie voor Caribische studenten geneeskunde en farmacie en inmiddels afgestudeerden die in Nederland een medisch beroep uitoefenen. ,,Wij willen een brug slaan tussen de eilanden en Nederland. De ziekenhuizen op de eilanden hebben moeite met het vervullen van vacatures omdat er geen goed inzicht is in aantallen artsen in opleiding en hun specialismen. Tegelijkertijd is het voor bijna-afgestudeerden lastig te weten waar en in welk specialisme de komende jaren vacatures zijn. Pas afgestudeerde artsen kiezen vaak voor de richting die hen leuk lijkt, zonder te weten of daar aan het einde van hun opleiding vraag naar is terwijl de ziekenhuizen aan de hand van de leeftijd van hun specialisten en de zorgvraag grofweg kunnen zien in welke vakgebieden er vacatures gaan ontstaan. Wij hebben een database opgezet van al onze leden. Het is de bedoeling deze te delen met de ziekenhuizen op de eilanden om zo vraag en aanbod bij elkaar brengen.”

Extra dimensie

Verreweg de meeste Caribische studenten willen terug naar hun geboorte-eiland. Dat gaat ook op voor Lung, al voegt hij er onmiddellijk aan toe dat het daar voorlopig niet van komt vanwege zijn vervolgopleiding. ,,Ik heb geen haast, maar als ik in de toekomst kijk zie ik mezelf uiteindelijk wel terug op Curaçao.” Van zijn overstap naar een richting met patiëntencontact heeft hij geen spijt. ,,Ik was er aanvankelijk niet zeker van daar goed in te zijn. Ik heb echter ontdekt dat het juist een extra dimensie geeft aan het vak. Ik ben hier in het AMC het eerste aanspreekpunt voor patiënten als ik mijn ronde doe over zaal. Zo’n stage is wel zwaarder dan een coschap. Daar kijk je een beetje in de keuken, nu is het de bedoeling dat ik functioneer als een afgestudeerd arts. Uiteraard wel onder supervisie, maar je voelt veel meer verantwoordelijkheid. En het zijn lange dagen, van kwart voor acht tot geregeld zeven uur.”

Veel tijd voor liefhebberijen blijft er dan ook niet over. ,,Af en toe een film kijken, het liefst Oscarwinnende klassiekers. En in de weekeinden kook ik wel eens typisch Curaçaose gerechten voor vrienden. Funchi ku piska of gestoofde geit. En jambosoep, maar dat is nog een hele uitdaging. Verder reis ik graag. Ik kom niet heel vaak op Curaçao. Dat vinden mijn ouders jammer want ze missen me. We hebben een mooi compromis gevonden: we reizen samen. Onlangs ben ik naar Chili gevlogen waar ik mijn moeder ontmoette. We hebben samen heel Patagonïe afgereisd.”

Database

Terug naar de Asosiashon Mediko di Antias: ,,We hebben nu 180 leden. Van honderd hebben we de database compleet. We hebben een intentieovereenkomst met het ziekenhuis in Willemstad en minister Römer van Gezondheid getekend voor samenwerking. Voor alle duidelijkheid: we zijn geen studentenclub. We willen ook afgestudeerden die in Nederland zijn blijven werken in de database, maar dat is een volgende stap.”

Om de onderlinge band te versterken organiseert AMA netwerkborrels. Daarvoor worden specialisten met een Antilliaanse achtergrond uitgenodigd als gastspreker. Hoog op het wensenlijstje staat de vermaarde Curaçaose oncoloog Bob Pinedo. ,,Hij is een echte icoon en voor ons allemaal een grote inspiratiebron. Hij heeft laten weten het leuk te vinden te komen, maar we moeten nog een geschikte datum vinden.” Die datum is inmiddels gevonden: 24 november.

(Het interview met Lung Jeung is eerder verschenen in CURAÇAO, een uitgave van het Curaçaohuis)

Deel dit artikel