Nieuws van Bonaire

Bestuurscollege bevestigd ontvangst rapport Rijksrecherche

Het Openbaar Lichaam Bonaire is gesloten wegens feestdagen

Kralendijk – Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) bevestigd dat zij vrijdag 8 juni j.l. het rapport “Bestuurlijk advies uitgifte van grond en erfpacht Bonaire” van de hoofdofficier van Justitie heeft ontvangen.

Het rapport is een bestuurlijke rapportage waarin aanbevelingen worden gedaan aan het Openbaar Lichaam Bonaire ter verbetering van onder andere de procedures en processen met betrekking tot gronduitgifte.

Dit is het resultaat van twee strafrechtelijke onderzoeken  gedaan door de Rijksrecherche. Het bestuurscollege zal het rapport bestuderen en zal in gesprek gaan met de Eilandsraad en de ambtelijke organisatie om de aandachtspunten te verbeteren.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo